Jodjana en de Javaanse dans

Raden Mas Jodjana was een Javaanse danser die in de twintigste eeuw veel optrad in Nederland. Zijn vrouw, Raden Ayou Jodjana, begeleidde hem muzikaal, verzorgde cursussen met hem en schreef artikelen over de Javaanse danskunst en de beweging van het lichaam.

De Groninger Academie & Groningens Ontzet

Het jaar 1672 staat bekend als het Rampjaar voor de Nederlanden. De regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos, zo wil het gevleugelde woord dat een populair cliché is geworden.

Een halve eeuw Psychologie in Tilburg

De vloerbedekking was nog niet gelegd toen zo’n tachtig studenten zich eind augustus 1971 meldden voor de nieuwe studie Psychologie in Tilburg. De huidige Tilburg University heette nog Katholieke Hogeschool Tilburg en was gevestigd in enkele voor de gelegenheid opgetrokken houten noodgebouwen die te boek stonden als provisorium.

Hoe technisch onderzoek kan leiden tot meer kennis over Romeins glas

In november van het vorig jaar mocht ik op een bijeenkomst van de SAE een korte lezing geven over onderzoek naar Romeins glas dat in het Amsterdamse Allard Pierson wordt bewaard als onderdeel van de universitaire erfgoed collecties.