Het anatomisch theater van de Leidse universiteit

1594-1821 In het laatste decennium van de 16de eeuw maakten de bestuurders van de prille Leidse universiteit – opgericht in 1575 – zich zorgen. De studentenaantallen voldeden niet aan de verwachtingen, was deze onderwijsinstelling wel een lang leven beschoren? Er waren duidelijk maatregelen nodig om haar aantrekkelijker te maken.