Sporen van Isaac Newton op de TU/e-campus: “If I have seen further…”

De TU Eindhoven is sinds 1964 in het trotse bezit van een van de (naar verluidt vele) nazaten van de appelboom waaronder Sir Isaac Newton het inzicht zou hebben gekregen dat hem bracht tot zijn baanbrekende publicatie over de principes van de mechanica en van de zwaartekracht: ‘Philosophiae naturalis principia mathematica’ uit 1687.

Jodjana en de Javaanse dans

Raden Mas Jodjana was een Javaanse danser die in de twintigste eeuw veel optrad in Nederland. Zijn vrouw, Raden Ayou Jodjana, begeleidde hem muzikaal, verzorgde cursussen met hem en schreef artikelen over de Javaanse danskunst en de beweging van het lichaam.

Een halve eeuw Psychologie in Tilburg

De vloerbedekking was nog niet gelegd toen zo’n tachtig studenten zich eind augustus 1971 meldden voor de nieuwe studie Psychologie in Tilburg. De huidige Tilburg University heette nog Katholieke Hogeschool Tilburg en was gevestigd in enkele voor de gelegenheid opgetrokken houten noodgebouwen die te boek stonden als provisorium.