SAE projecten

Wiki-Wetenschappers

In het najaar van 2018 gaat het nieuwe project Wiki-wetenschappers van start. Met dit project gaat SAE, als eerste Nederlandse GLAM-instelling een Wikidata specialist aantrekken. Belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575 zullen in Wikidata opgenomen worden. De historische gegevens worden binnen het project gestructureerd en geredigeerd beschikbaar gemaakt in Wikidata.

Lees meer

Project hoogleraren

De SAE werkt sinds 2016 aan een langlopend project over de nalatenschap van hoogleraren in Nederland. Het doel is het toegankelijk maken van hoogleraararchieven die verspreid bewaard worden. Samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ontwikkelen we een online overzicht van alle Nederlandse hoogleraren met verwijzingen naar biografisch materiaal, archieven en collecties. Dit Historisch Personenportaal bouwt voort op het Biografisch Portaal van Nederland.

Lees meer

Lichtbeelden project

Lantaarnplaatjes en glasdia’s werden tussen ca 1870 en 1950 veelvuldig gebruikt op universiteiten, als een voorloper van Powerpoint voor de overdracht van kennis. Docenten vervaardigden soms unieke sets van deze beelddragers, zoals van botanische expedities of archeologische opgravingen. Maar in meerderheid betrof het reproducties van illustratiemateriaal uit boeken, foto’s of prenten of series die op de internationale markt vervaardigd en verkocht werden door fotografen, foto-ateliers en uitgeverijen.

Lees meer

SAE activiteiten