SAE projecten

Wiki-wetenschappers

Met het project Wiki-wetenschappers heeft SAE, als eerste Nederlandse GLAM-instelling twee Wikidata specialisten aangesteld. Zij gaan belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575  in Wikidata opnemen. De historische gegevens worden binnen het project gestructureerd en geredigeerd beschikbaar gemaakt in Wikidata.

Lees meer

SAE activiteiten

Symposium Wikidata in de erfgoedwereld

Het eindsymposium van het project Wiki Wetenschapers zal plaatsvinden op donderdag 26 september 2019. Het thema van de bijeenkomst is het gebruik van Wikidata voor erfgoed en onderzoek.

Lees meer