In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij uw gegevens verwerken en beschermen. De Stichting Academisch Erfgoed volgt daarin de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Onze gegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Academisch Erfgoed, een samenwerkingsverband van 11 Nederlandse universiteiten in Nederland. U kunt ons bereiken via secretariaat@uva.nl

Type gegevens

Afhankelijk van de betreffende dienst verwerkt Stichting Academisch Erfgoed verschillende types gegevens van relaties:

Abonneebestand digitaal

Voor het versturen SAE-nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail, worden de volgende gegevens bewaard:

 • E-mailadres

Abonneebestand post

Voor de papieren SAE nieuwsbrief en uitnodigingen van SAE-evenementen, verstuurd per post, worden de volgende gegevens bewaard:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatie
 • Adres
 • E-mailadres

Symposia / evenementen

Voor de activiteiten die de SAE organiseert dienen deelnemers zich aan te melden. Aanmelden geschiedt via een formulier op de website www.academischerfgoed.nl. Van deelnemers worden de volgende gegevens opgeslagen.

 • Voor- en achternaam
 • Organisatie
 • E-mailadres

SAE-leden en relaties

Van de leden van de SAE (bestuur en collectiebeheerders) en actieve relaties in projecten en werkgroepen, worden de volgende gegevens bewaard

 • Voor- en achternaam
 • Organisatie
 • Functie
 • Adres
 • E-mailadres

Cookies

Zie onze cookie verklaring.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van de website.

Vastleggen persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken vanuit verschillende grondslagen:

Uitvoeren van een overeenkomst

U heeft zich ingeschreven voor een fysieke of online bijeenkomst of cursus of nieuwsbrief, of u verzoekt ons om informatie op te sturen. Dit heeft als doel om diensten te leveren, kennis en informatie uit te wisselen en onze activiteiten te bevorderen.
Toestemming: u geeft toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten en diensten of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen (bijvoorbeeld technische gegevens), of om onze activiteiten te bevorderen, bijvoorbeeld wanneer wij foto’s van bijeenkomsten in onze online en offline kanalen plaatsen ter promotie. U kunt aangeven wanneer u hier geen prijs op stelt, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Minderjarigen

De diensten van de Stichting Academisch Erfgoed richten zich niet op minderjarigen (in dit geval kinderen van 16 jaar of jonger) en wij hebben dan ook niet de intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te bewaren. Wij kunnen dit echter niet controleren. Mocht u aanwijzingen hebben dat wij onverhoopt toch gegevens van minderjarigen hebben verwerkt, dan vragen we u contact met ons op te nemen, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Bewaartermijn

 • Gegevens van abonnees van onze nieuwsbrief bewaren wij zolang de persoon ingeschreven staat. Op het moment van uitschrijving worden de gegevens verwijderd. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door middel van de link onderaan de nieuwsbrieven of via een e-mail aan secretariaat@uva.nl.
 • Gegevens van deelnemers aan workshops of bijeenkomsten bewaren wij tot een jaar na dato. Indien hiervoor toestemming is gegeven worden de gegevens opgenomen in het abonneebestand van de SAE.

Inzicht in uw gegevens

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van uw eigen gegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@uva.nl.

Delen van informatie met derden

Wij delen uw gegevens alleen met derde partijen wanneer dit nodig is om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld indien de SAE een activiteit organiseert met een andere organisatie. Uw gegevens worden in dat geval bewaard bij de instelling waar u zich heeft ingeschreven.