SAE Nieuwsbrief

Op 28 april verscheen de zevenenveertigste nieuwsbrief van de SAE. Een PDF van deze papieren uitgave is ook online te bekijken.  

Dijksterhuislezing 2017 door prof. Erik Kwakkel

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Universiteit Leiden. De Dijksterhuislezing 2017 zal op vrijdag 13 oktober worden uitgesproken door Prof. dr. Erik Kwakkel, Scaligerhoogleraar aan de Universiteit Leiden. De titel van zijn lezing is ‘Academisch erfgoed in het digitale tijdperk’  

Universeum Network Meeting – Call for Papers

Tot 28 februari kunnen nog papers worden ingediend voor de 18de Universeum Network Meeting die van 8-10 juni wordt gehouden in Belgrado. De 3 thema’s waarvoor papers kunnen worden ingediend zijn: Mobility of University Heritage Historical University Architectural Heritage Human remains in university collections.

Call for proposals UMAC conferentie

De jaarlijkse UMAC conferentie vindt dit keer plaats in Helsinki, van 5 t/m 8 september 2017. Voorstellen voor de call kunnen tot 31 januari 2017 worden ingediend. 17th Annual UMAC Conference Helsinki /Jyväskylä, Finland September 5–8, 2017               

Dijksterhuislezing & SAE symposium 2016

Donderdag 13 oktober in Maastricht Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met Maastricht University. De Dijksterhuislezing zal dit jaar uitgesproken worden door prof. dr. Ernst Homburg, hoogleraar Geschiedenis van wetenschap en techniek aan Maastricht University. Limburgse wetenschappelijke collecties, hun teloorgang en wederopstanding, 1750-2000 Het symposium heeft als thema: Nieuwe collecties. Over de rol en betekenis van bijzondere verwervingen en nieuw gevormde academische collecties voor onderwijs en onderzoek en de profilering van universiteiten.

Conferenties na de zomer

  Na de zomer zijn een aantal interessante bijeenkomsten rond academisch erfgoed gepland. Zet ze alvast in de agenda!

9-12 juni – Universeum Network Meeting

Van 9 t/m 11 juni 2016 zijn de universiteiten van Utrecht en Amsterdam gastheer van de 17de Universeum Network Meeting met als thema: Collecting Connections. Dit internationale evenement wordt jaarlijks georganiseerd door UNIVERSEUM, het Europese Netwerk voor Academisch Erfgoed. Het programma richt zich binnen het thema Collecting Connections op het inzetten van collecties voor onderzoek en onderwijs, het verbinden van bibliotheek, archief en museale collecties en het verbindingen aangaan met het publiek. Kijk voor het volledige programma: http://universeum2016.nl/

SAE Nieuwsbrief

Op 20 april verscheen de vierenveertigste nieuwsbrief van de SAE. Een PDF van deze papieren uitgave is ook online te bekijken. Verwijzingen uit de nieuwsbrief

Call for Papers: Universeum Network Meeting

Van 9 t/m 11 juni 2016 zijn de universiteiten van Utrecht en Amsterdam gastheer van de 17de Universeum Network Meeting met als thema: Collecting Connections. Dit internationale evenement wordt jaarlijks georganiseerd door UNIVERSEUM, het Europese Netwerk voor Academisch Erfgoed.

Symposium & Dijksterhuislezing 2015

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het symposium heeft als thema: “Geloven in de Wetenschap”. De Dijksterhuislezing zal dit jaar uitgesproken worden door prof. dr. Carla Rita Palmerino, hoogleraar Geschiedenis van de moderne filosofie aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van Radboud Universiteit.  Direct aanmelden? Klik hier.

“Expeditie Wikipedia” afgesloten

Afgelopen donderdag is het project Expeditie Wikipedia met een goedbezocht symposium afgesloten. En om te laten zien wat er nou eigenlijk allemaal aan Wikipedia is toegevoegd, bouwde de TU Delft in samenwerking met Nieuwe Meesters Delft een mooie website waarop je de expedities kunt volgen op de wereldkaart: www.expeditiewikipedia.nl De SAE zet in 2015 de samenwerking met Wikimedia Nederland en Wikipedia voort met de zogenaamde “erfgoedcolleges” als onderdeel van het Wikipedia Educatieprogramma.

Symposium ‘Shared Authority’

Op 28 mei organiseert de SAE een symposium met als thema “shared authority”, waarmee het project “Expeditie Wikipedia” wordt afgesloten. Voor dit project openden een aantal universiteitsmusea, universiteitsbibliotheken en het Tropenmuseum gedurende een jaar de deuren voor een Wikipedian in Residence.  Tijdens het symposium worden de projectresultaten gepresenteerd en wordt dieper ingegaan op de betekenis en consequentie van publieksparticipatie in de erfgoedsector. Hoe ver gaat de participatie, en wat levert het op? Klik hier voor deelname Programma:

Expeditie Wikipedia -update

Het SAE-project Expeditie Wikipedia loopt op volle kracht, en zal in de lente van 2015 worden afgerond met een symposium en een publiekspresentatie van de verzamelde content. Sandra Fauconnier, Wikipedian in Residence, heeft nu bijna een jaar lang met SAE-leden en het Tropenmuseum samengewerkt om erfgoed over expedities voor een breed publiek toegankelijk te maken via Wikipedia. Wat is er tot nu toe in het project gebeurd?

Schrijf mee in Leiden!

Op 12 december is er weer een edit-a-thon in het kader van Expeditie Wikipedia, met als thema’s expedities, cultuur en religie. Dit keer opent Museum Volkenkunde de deuren voor ons, dat tegenwoordig samen met het Tropenmuseum (onze projectpartner) en het Afrikamuseum het Museum van Wereldculturen vormt.

Schrijf mee op Wikipedia!

Op zaterdag 18 oktober vindt alweer de tweede ‘edit-a-thon’ plaats in het kader van het project Expeditie Wikipedia. Deze keer zitten we in de TU Delft Library.  De middag richt zich op expedities naar de diepzee en in de ruimte, waarbij de wereldreis van de Hr. Ms. K XVIII in 1935 door Felix Vening Meinesz (TU Delft), en het onderzoek van André Kuipers rond metaalhalidelampen bij de Delta-ruimtemissie in 2004 (TU Eindhoven) centraal zullen staan. Er is plaats voor ongeveer 20 personen, dus wees er snel bij!

Google digitaliseert 100.000 boeken van de UvA

De UvA haakt aan bij de succesvolle samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Google, die 235.000 titels uit de collectie van de KB voor iedereen online toegankelijk hebben gemaakt. De komende twee jaar zal Google 100.000 unieke, vaak eeuwenoude boeken van de Bijzondere Collecties van de UvA digitaliseren.

Schrijf mee op Wikipedia!

Op 4 oktober vond in het Universiteitsmuseum Utrecht de eerste – goed bezochte- Wikipedia-schrijfmiddag plaats, in het kader van  Op zaterdag 18 oktober vindt alweer de volgende ‘edit-a-thon’ plaats, deze keer bij TU Delft Library. Dit maal is het thema expedities naar de diepzee en in de ruimte, waarbij de wereldreis van de Hr. Ms. K XVIII in 1935 door Felix Vening Meinesz (TU Delft), en het onderzoek van André Kuipers rond metaalhalidelampen bij de Delta-ruimtemissie in 2004 (TU Eindhoven) centraal zullen staan. Er is plaats voor ongeveer 20 personen, dus wees er snel bij!

Onderwerp Dijksterhuislezing bekend!

Van visioen tot desillusie en terug. De kern van het hedendaagse academische milieu Er bestaan duizenden universiteiten, maar wat ‘de universiteit’ is, blijft een beetje een raadsel. Een academische habitus is makkelijker te definiëren dan het instituut waar alles samenkomt. Bovendien vragen allerlei ontwikkelingen in de wereld om snelle aanpassing en modernisering van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

17 juni: Dijksterhuislezing en SAE-symposium

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met het Universiteitsmuseum Groningen. Niet toevallig in het jaar dat de RUG het 400-jarig lustrum viert. Het symposium zal zich richten op de soms lastige herkomst van de academische collecties. Immers, elke universiteit beheert objecten waarvan de herkomst vraagtekens oproept. Dat levert voor de huidige generatie beheerders van academisch erfgoed interessante en soms ingewikkelde vragen en uitdagingen op.