Instellingen Universiteit Utrecht Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bestaan uit vele omvangrijke collecties handschriften, gedrukte boeken van vóór 1901, zeldzame en kostbare gedrukte werken van latere datum en land- en zeekaarten. De bibliotheek draagt de zorg voor de verwerving, conservering, ontsluiting en beschikbaarstelling van dit materiaal.

Het vaak unieke materiaal van de Bijzondere Collecties bevindt zich in de bibliotheek op de Uithof, Heidelberglaan 3, op de 6e verdieping. Het materiaal is daar te raadplegen in één van de twee leeszalen (openingstijden: maandag tot en met vrijdag, 9:00-17:00 uur). Naast deze zalen is er een uitgebreide handbibliotheek (de handboekerij) en een informatiebalie waar u terecht kunt met vragen.

Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Heidelberglaan 3
3584 CS Utrecht

Telefoon: 030 253 6633 (Bijzondere Collecties)
E-mail: bibliotheek@uu.nl

Overige contact- en bezoekinformatie: zie website.

Naar de website