Instellingen Boerhaave

Boerhaave

De collecties van Boerhaave getuigen van meer dan vijf eeuwen innovaties op het gebied van de natuurwetenschappen en de geneeskunde: de microscoopjes van Antoni van Leeuwenhoek, de elektrische auto van Stratingh, de kunstnier van Kolff, de kweekburger van Mark Post. Op basis van onze collecties nam de Times Boerhaave als enig Nederlands erfgoedmuseum op in zijn lijst van ’50 best museums of the world’.
Na een renovatie krijgen de originele voorwerpen opnieuw hun plek in het verhaal van Boerhaave: wetenschap werkt, wetenschap is mensenwerk. Meer beleving, hands-on, audiovisuele ondersteuning en gericht op breed publiek.
Boerhaave wil in het heden staan en zoekt aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen. Voedselveiligheid, recycling, medicijnengebruik, energie: onderwerpen waar het museum vanuit zijn collectie en in samenwerking met relevante partijen in de samenleving bij wil aansluiten. Boerhaave ziet het verleden als aanloop naar het heden en de toekomst. Het helpt Nederland Kennisland vooruit met tentoonstellingen/nevenprogrammering, maar ook met educatieve programma’s om jongeren te interesseren voor de wereld van wetenschap en techniek.

Blog