Instellingen Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

De bibliotheek van de VU beheert een aantal bijzondere collecties. Naast een collectie kunst, hooglerarenportretten en academisch erfgoed vallen ook de oude drukken en handschriften, de kaartenverzameling, het oud-archief van de VU en de collectie protestants erfgoed daaronder. De laatste vier collecties zijn via de catalogus van de bibliotheek toegankelijk. Kunst, portretten en academisch erfgoed zijn deels in de openbare ruimte te bezichtigen. Alle collecties belichten op hun eigen manier het specifieke karakter van de Vrije Universiteit. Er is sinds dit jaar een programma gestart om de collecties nog helderder in kaart te brengen en er meer dan in het verleden gebeurde mee naar buiten te treden.

VU Bijzondere Collecties

De bijzondere en historische collecties van de UB bevatten handschriften en gedrukte werken tot 1901 en een aantal modernere bijzondere uitgaven: in totaal circa 70.000 items.
Zwaartepunten zijn onder andere Reformatiedrukken, Engelse drukken, pamfletten en portretten.
Een deel van de collectie is op ware grootte te bekijken in de Beeldbank.

VU Bijzondere Collecties

Hoofdgebouw VU, zaal 1C-02a
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

E-mail: vraag.ub@vu.nl

Naar de website

Universiteitsbibliotheek VU

De Universiteitsbibliotheek (UB) is de contentmanager van de Vrije Universiteit en VUmc.
Dat houdt in dat zij de gehele informatieketen ondersteunt: van kennis, informatie en data als grondstof voor onderwijs en onderzoek tot en met de verspreiding en het beheer van de wetenschappelijke output van de universiteit. De UB beheert collecties, biedt toegang tot content en levert daaraan gerelateerde producten en diensten. Een groot deel van de collectie is digitaal toegankelijk, ook vanuit de thuis-werkplek.

Universiteitsbibliotheek VU

VU, hoofdgebouw
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Telefoon: 020 598 5200

VUmc, Medische Bibliotheek

De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Telefoon: 020 444 1237

Naar de website

Historisch Documentatiecentrum (HDC)

Het HDC richt zich op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800. Het verzamelt en ontsluit archieven van hervormde, gereformeerde en evangelicale personen en instellingen, die de afgelopen twee eeuwen belangrijk zijn geweest voor het openbare leven in Nederland.

Het HDC (voluit: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme; 1800-heden) is onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van de VU.
Taken en activiteiten van het HDC:
• archieven uit protestantse kring verzamelen en beheren (raadpleegbaar in de studiezaal)
• onderwijs- en onderzoekondersteuning
• publieksactiviteiten organiseren
• online informatie presenteren (zoals BNPP en IKGN).

Historisch documentatiecentrum (HDC)

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Telefoon: 020 598 5200

Naar de website