• De SAE is een samenwerkingsverband van universitaire erfgoedprofessionals en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit, bij overheidsinstellingen en binnen de erfgoedsector.

    Lees meer

  • Het project Hoogleraren draagt bij aan het ontsluiten van archieven en het via de hoogleraren zelf toegang bieden tot diverse vormen van academisch erfgoed.

    Lees meer

  • Academisch erfgoed is het bijproduct van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties.

    Lees meer

Activiteiten & Projecten SAE

UTwente sluit zich aan bij de SAE

Vanuit de wens om meer structuur aan te brengen in het behoud van zijn rijke historie sluit de Universiteit Twente zich aan bij de SAE. “Ik ben verheugd dat ook de UT besloten heeft toe te treden tot de SAE,” reageert de voorzitter van het bestuur van de SAE, Dymph van den Boom.

Agenda

SAE Blog

Participerende instellingen

Publicaties SAE