• De SAE is een samenwerkingsverband van universitaire erfgoedprofessionals en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit, bij overheidsinstellingen en binnen de erfgoedsector.

    Lees meer

  • Het project Hoogleraren draagt bij aan het ontsluiten van archieven en het via de hoogleraren zelf toegang bieden tot diverse vormen van academisch erfgoed.

    Lees meer

  • Academisch erfgoed is het bijproduct van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties.

    Lees meer

Activiteiten & Projecten SAE

Researcher meets Curator

Conference on the trends in scientist biographies and its consequences for curators, archivists and researchers of university and scientific collections.

Lees meer

Actueel

Zichtbaar erfgoed

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft recent de brochure “Zichtbaar Erfgoed” uitgebracht, over de waarde van erfgoed voor academisch onderwijs, onderzoek en publieke profilering van de universiteit.

Lees meer

Participerende instellingen

Publicaties SAE

publicaties_sae_breed