• De SAE is een samenwerkingsverband van universitaire erfgoedprofessionals en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit, bij overheidsinstellingen en binnen de erfgoedsector.

  Lees meer

 • Het project Hoogleraren draagt bij aan het ontsluiten van archieven en het via de hoogleraren zelf toegang bieden tot diverse vormen van academisch erfgoed.

  Lees meer

 • Academisch erfgoed is het bijproduct van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties.

  Lees meer

Activiteiten & Projecten SAE

Dijksterhuislezing 2022

Op 24 november 2022 organiseert de SAE haar jaarlijkse Dijksterhuislezing, dit keer in samenwerking met het Allard Pierson. Het thema van de middag is “kennisproductie in koloniale context”.  De Dijksterhuislezing zal worden uitgesproken door meLê yamomo & Barbara Titus met als titel: Rehearsing Decolonial Curatorship of Southeast Asian Sound Archives in Europe.

Agenda

 • ZEUR NIET!

  T/m 30 oktober 2022

  Tentoonstelling Uitgelicht

SAE Blog

Participerende instellingen

Publicaties SAE