• De SAE is een samenwerkingsverband van universitaire erfgoedprofessionals en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit, bij overheidsinstellingen en binnen de erfgoedsector.

    Lees meer

  • Het project Hoogleraren draagt bij aan het ontsluiten van archieven en het via de hoogleraren zelf toegang bieden tot diverse vormen van academisch erfgoed.

    Lees meer

  • Academisch erfgoed is het bijproduct van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties.

    Lees meer

Activiteiten & Projecten SAE

Podcast Alles voor de wetenschap gelanceerd

Op zondag 23 juni werd de podcast Alles voor de Wetenschap gelanceerd bij het Allard Pierson in Amsterdam. Veel vrouwelijke Nederlandse wetenschappers uit de vorige eeuw wijdden hun leven aan de wetenschap, deden belangrijke ontdekkingen, maar kregen daar nooit de credits voor. Wellicht prijkt hun naam bovenaan een collegezaal, op de gevel van een universiteitsgebouw of op een straatnaambordje in een woonwijk maar wie weet nou echt wie deze vrouwen waren en hoe zij een cruciale rol hebben gespeeld binnen de wetenschap.

Agenda

SAE Blog

Participerende instellingen

Publicaties SAE