• De SAE is een samenwerkingsverband van universitaire erfgoedprofessionals en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit, bij overheidsinstellingen en binnen de erfgoedsector.

    Lees meer

  • Het project Hoogleraren draagt bij aan het ontsluiten van archieven en het via de hoogleraren zelf toegang bieden tot diverse vormen van academisch erfgoed.

    Lees meer

  • Academisch erfgoed is het bijproduct van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties.

    Lees meer

Activiteiten & Projecten SAE

Dijksterhuislezing 2020

Op vrijdag 13 november organiseert de SAE haar Symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Vrije Universiteit. De Dijksterhuislezing wordt uitgesproken door Prof. Dr. Jaqueline Bel, Hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. (Multatuli Leerstoel). De titel van de lezing is: Multatuli en Kuyper, een onverwachte verwantschap?

Lees meer

Uitgelichte blog

De incunabelen van de UB Groningen

Bij de term incunabel zul je waarschijnlijk niet direct denken aan een universiteitsbibliotheek, in elk geval ik deed dat niet. Het betreft echter een van de waardevolste schatten van de UB, namelijk boeken gedrukt vóór 1501. De term verwijst naar het Latijnse woord incunabulum, dat wieg betekent.

Lees meer

Participerende instellingen

Publicaties SAE

publicaties_sae_breed