• De SAE is een samenwerkingsverband van universitaire erfgoedprofessionals en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit, bij overheidsinstellingen en binnen de erfgoedsector.

    Lees meer

  • Het project Hoogleraren draagt bij aan het ontsluiten van archieven en het via de hoogleraren zelf toegang bieden tot diverse vormen van academisch erfgoed.

    Lees meer

  • Academisch erfgoed is het bijproduct van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties.

    Lees meer

Activiteiten & Projecten SAE

Actueel

Symposium blog

Donderdag 1 juni vond het symposium “Digitalisering en de praktijk van het academisch erfgoed” plaats bij de VU in Amsterdam. De bijeenkomst was druk bezocht met zo’n 100 bezoekers. Anita Wiersma, manager collecties bij Atria en een van deelnemers aan het symposium, schreef er een mooie blog over: https://www.atria.nl/nl/blog/erfgoed-van-de-toekomst

Lees meer

Participerende instellingen

Publicaties SAE

publicaties_sae_breed