• De SAE is een samenwerkingsverband van universitaire erfgoedprofessionals en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit, bij overheidsinstellingen en binnen de erfgoedsector.

    Lees meer

  • Het project Hoogleraren draagt bij aan het ontsluiten van archieven en het via de hoogleraren zelf toegang bieden tot diverse vormen van academisch erfgoed.

    Lees meer

  • Academisch erfgoed is het bijproduct van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties.

    Lees meer

Activiteiten & Projecten SAE

Dijksterhuislezing 2020: Abraham Kuyper & Multatuli

Op vrijdag 13 november organiseert de SAE haar Symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Vrije Universiteit. De Dijksterhuislezing wordt uitgesproken door Prof. Dr. Jaqueline Bel, Hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. (Multatuli Leerstoel).

Lees meer

Uitgelichte blog

Collectie Geyl

De man die vrijwel alles bewaarde wat hij schreef IJdel, arrogant, briljant, controversieel, beroemd, berucht, scherpzinnig, zelfverzekerd, schaamteloos, vernieuwend, hyperkritisch, schuinsmarcheerder; een dozijn typeringen die alle toepasbaar zijn op een van Nederlands internationaal meestbekende historici, Pieter Geyl.

Lees meer

Participerende instellingen

Publicaties SAE

publicaties_sae_breed