• De SAE is een samenwerkingsverband van universitaire erfgoedprofessionals en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit, bij overheidsinstellingen en binnen de erfgoedsector.

    Lees meer

  • Het project Hoogleraren draagt bij aan het ontsluiten van archieven en het via de hoogleraren zelf toegang bieden tot diverse vormen van academisch erfgoed.

    Lees meer

  • Academisch erfgoed is het bijproduct van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties.

    Lees meer

Activiteiten & Projecten SAE

Symposium Wikidata in de erfgoedwereld

Het eindsymposium van het project Wiki Wetenschapers zal plaatsvinden op donderdag 26 september 2019. Het thema van de bijeenkomst is het gebruik van Wikidata voor erfgoed en onderzoek.

Lees meer

Actueel

Participerende instellingen

Publicaties SAE

publicaties_sae_breed