SAE Symposium & Dijksterhuislezing 2019

Op vrijdag 8 november organiseert de SAE haar jaarlijkse symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met Tilburg University. Het thema van de middag is Erfgoed & Verbeelding van de Sociale Wetenschappen.

Lees meer

Studiemiddag Wiki Wetenschappers

De slotbijeenkomst van het project Wiki Wetenschapers vindt plaats op donderdag 26 september 2019. Het thema van de bijeenkomst is de impact van Wiki-projecten.

Lees meer

Symposium Geprojecteerde wereld

Studiedag over glasdia’s, toverlantaarnplaatjes en ander projectiemateriaal in Nederlandse academische en andere erfgoed collecties. Georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de SAE, het Nederlands Fotogenootschap (NFg) en Scherptediepte.

Lees meer

Researcher meets Curator

Conference on the trends in scientist biographies and its consequences for curators, archivists and researchers of university and scientific collections.

Lees meer

Wiki-wetenschappers

Met het project Wiki-wetenschappers heeft SAE, als eerste Nederlandse GLAM-instelling twee Wikidata specialisten aangesteld. Zij gaan belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575  in Wikidata opnemen. De historische gegevens worden binnen het project gestructureerd en geredigeerd beschikbaar gemaakt in Wikidata.

Lees meer

SAE Symposium & Dijksterhuislezing 2018

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met Wageningen University. De vijftiende Dijksterhuislezing zal op vrijdag 12 oktober worden uitgesproken door prof. Adriaan Geuze, landschapsarchitect en buitengewoon hoogleraar Wageningen University. 

Lees meer

Studiedag – Biografie van het Universiteitsgebouw

In het kader van een nieuw project rondom universiteitsgebouwen organiseert de SAE op dinsdag 3 juli een studiedag Biografie  van het Universiteitsgebouw. Tijdens deze middag willen we met verschillende deskundigen op het gebied van bouwkunde, architectuur- , wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis van gedachten wisselen over dit onderwerp. We vragen collega’s met ons mee te denken en om ons te voeden voor het projectplan.

Lees meer

SAE symposium & Dijksterhuislezing 2017

Op 13 oktober 2017 organiseert de SAE haar jaarlijkse symposium en Dijksterhuislezing, in samenwerking met de Universiteit Leiden. De Dijksterhuislezing zal dit jaar worden uitgesproken door Scaligerhoogleraar Prof. dr.  Erik Kwakkel onder de titel: “Academisch Erfgoed in het digitale tijdperk: Wat wil de gebruiker?”

Lees meer

Dijksterhuislezing & SAE symposium 2017

Op 13 oktober 2017 organiseert de SAE haar jaarlijkse symposium en Dijksterhuislezing, in samenwerking met de Universiteit Leiden. De Dijksterhuislezing zal dit jaar worden uitgesproken door Scaliger Professor Erik Kwakkel. In het kader van het Azië jaar in Leiden richt het symposium zich op het thema: Academisch erfgoed in een internationaal perspectief. Met als centrale vraag: hoe verhoudt het Nederlands academisch erfgoed zich tot de rest van de wereld?

Lees meer

Project hoogleraren

De SAE werkt sinds 2016 aan een langlopend project over de nalatenschap van hoogleraren in Nederland. Het doel is het toegankelijk maken van hoogleraararchieven die verspreid bewaard worden. Samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ontwikkelen we een online overzicht van alle Nederlandse hoogleraren met verwijzingen naar biografisch materiaal, archieven en collecties. Dit Historisch Personenportaal bouwt voort op het Biografisch Portaal van Nederland.

Lees meer

Lichtbeelden project

Lantaarnplaatjes en glasdia’s werden tussen ca 1870 en 1950 veelvuldig gebruikt op universiteiten, als een voorloper van Powerpoint voor de overdracht van kennis. Docenten vervaardigden soms unieke sets van deze beelddragers, zoals van botanische expedities of archeologische opgravingen. Maar in meerderheid betrof het reproducties van illustratiemateriaal uit boeken, foto’s of prenten of series die op de internationale markt vervaardigd en verkocht werden door fotografen, foto-ateliers en uitgeverijen.

Lees meer

Dijksterhuislezing en SAE symposium

Donderdag 13 oktober 2016 organiseerde de SAE in samenwerking met Maastricht University de Dijksterhuislezing en het SAE-symposium. De bijeenkomst vond plaats in de historische locatie van de “Hoofdwacht” aan het Vrijthof. Voorafgaand aan het symposium was er voor belangstellenden een rondleiding langs de Bijzondere Collecties van Maastricht University.

Lees meer

Expeditie Wikipedia

Vanaf 2014 stellen een aantal SAE-universiteiten samen met het Tropenmuseum erfgoedmateriaal beschikbaar via Wikipedia, binnen het project  Expeditie Wikipedia. Het gaat om gedigitaliseerd materiaal afkomstig van wetenschappelijke expedities en onderzoeks-reizen aanwezig in de collecties van de deelnemende instellingen. Samen met de Wikipedia-gemeenschap en de instellingen worden de scans of andere opnamen beschikbaar gesteld op Wikimedia Commons. In een gezamenlijk proces wordt dit materiaal voorzien van contextuele (geografische, historische etc.) informatie en worden er encyclopedische artikelen bij geschreven.

Lees meer

Academische collecties online

www.academischecollecties.nl Op 29 november 2012 is een gemeenschappelijke collectiewebsite van de negen aangesloten SAE-universiteiten gelanceerd,  een website die het nu mogelijk maakt de erfgoedcollecties van de negen SAE-universiteiten te doorzoeken. Het betreft verzamelingen van de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht,  de Vrije Universiteit en de Wageningen UR. Op  www.academischecollecties.nl, kan gezocht worden in zowel museum-, bibliotheek- als archiefcollecties. De verzamelingen van de universiteiten zijn even uiteenlopend als de onderwerpen van het onderzoek en onderwijs dat er plaatsvindt. De objecten variëren van negentiende-eeuwse instrumenten tot anatomische preparaten, en van luchtfoto’s tot mummieportretten uit het begin van de jaartelling. En nog veel meer. Het unieke van de samenwerking tussen deze universiteiten, is dat de nieuwe website voor het eerst de mogelijkheid biedt in één keer door de collecties van alle universiteiten samen te zoeken. Een rijke bron voor iedereen die interesse heeft in het academisch erfgoed en een ontdekkingsreis voor iedereen die nog niet wist dat deze waardevolle collecties bestonden. De universiteiten zullen elk half jaar content blijven toevoegen.

Lees meer

Hoogleraar-archieven

Na een eerste inventarisatie van de hoogleraararchieven, is er sinds de zomer van 2012 een commissie ingesteld om met een richtlijn te komen voor de omgang met dit type archief. Voorjaar 2014 worden de eerste resultaten verwacht. De commissie hoogleraararchieven bestaat uit: Leen Dorsman, voorzitter (UU) Hasret Acikbas-Yildirim (Tu Delft) Arend Pietersma (UL) Gerard Alberts (UvA) Hans Seijlhouwer (VU)

Lees meer

Tussen wetenschap en kunst

Op 14 november organiseert de SAE in samenwerking met de VSC en het Universiteitsmuseum Groningen een dag met als thema “Tussen wetenschap en kunst”.  De dag vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Groningen.

Lees meer

SAE-bijeenkomsten

Een belangrijk onderdeel van het programma van de SAE vormen de expertise-bijeenkomsten: hier worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Tussen de leden van het SAE-netwerk onderling, maar ook met mensen van buiten het eigen netwerk. De bijeenkomsten voor 2011 zijn nog niet allemaal bekend, maar voor het najaar staan er twee gepland: in samenwerking met het Universiteitsmuseum Groningen brengen we een middag over de relatie tussen kunst en wetenschap, en er zal een bijeenkomst komen over hoogleraararchieven.

Lees meer

(Hoe) presenteer je medisch erfgoed?

Op 22 november organiseert de SAE een studiemiddag over de ethiek bij het presenteren van medisch erfgoed. In veel academische collecties bevinden zich oude foto’s en filmpjes van patiënten, of andere gevoelige objecten die zijn voortgekomen uit het medisch onderzoek.

Lees meer

Inventarisatie hoogleraararchieven

In de tweede helft van 2010 is een voorlopige inventarisatie gemaakt van de hoogleraararchieven bij de (in 2010) aangesloten universiteiten. Conclusie is dat deze voor de universitaire geschiedenis hoogst relevante bronnen over het algemeen nog wat ondergeschoven zijn.  In 2011 zal er daarom een bijeenkomst komen waar nagedacht moet worden over een nieuw op te starten project rond de archieven.

Lees meer

Academische collecties online: Unicum

Het SAE project Unicum komt voort uit de gemeenschappelijke behoefte van de vijf aangesloten universiteiten aan een landelijke structuur om hun collecties digitaal beschikbaar te stellen en gezamenlijk doorzoekbaar te maken. Najaar 2009 heeft Senternovem hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Lees meer

First Light: fotografie en astronomie

Met First Light presenteert Huis Marseille voor het eerst een grote tentoonstelling over fotografie en astronomie, waarin bijzondere historische foto’s uit de SAE-collecties worden gecombineerd met de meest spectaculaire beelden van bekende (ruimte)telescopen en ruimteschepen.

Lees meer

Vervolgfase: verkiezingsaffiches

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), dat onderdeel uitmaakt van de Universiteitsbibliotheek te Groningen, herbergt zo’n 2.200 verkiezingsaffiches. In het kader van het bredere SAE-project ‘Beeldcollecties’ startte in het voorjaar van 2003 een deelproject ten behoeve van genoemde affichecollectie.

Lees meer

Vervolgfase: interuniversitaire projecten medische collecties

Gedurende de eerste fase zijn belangrijke stappen richting een beheersbare Medische Collectie Nederland gezet. Om de voorgenomen afstemmings- en conserveringsoperaties te kunnen afronden zijn de interuniversitaire medische projecten verlengd en verbreed door middel van een vervolgfase.

Lees meer

Vervolgfase: interuniversitair project hoogleraarportretten

Als onderdeel van het interuniversitaire SAE-project ‘Beeldcollecties’ startte in oktober 2003 een deelproject ter conservering van hoogleraarportretten. Met name de klassieke universiteiten houden er flinke collecties portretten op na, die veelal verspreid zijn over verschillende gebouwen en ruimtes.

Lees meer

Vervolgfase: interuniversitair project gipsen

In april 2003 startte in het kader van het bredere SAE-project ‘Beeldcollecties’ een deelproject ten behoeve van gipsen kopieën van veelal klassieke beeldhouwwerken. Gipsen speelden onder meer een rol bij het academisch onderwijs in archeologie, kunstgeschiedenis en de klassieke talen.

Lees meer

1e fase: plaatselijke projecten

Naast een drietal interuniversitaire projecten is gedurende de eerste fase selectie- en conserveringsprojecten ook een groot aantal plaatselijke projecten uitgevoerd.

Lees meer

1e fase: plaatselijk project: depot UvA

Dit project  behelste de conservering van de computer- en fotocollecties en de inrichting van het depot historische collecties. Dit in het kader  van de universitaire behoudsgelden 1e fase, de zogenaamde Nuisgelden.

Lees meer

1e fase: plaatselijk project: computers UvA

De computercollectie is  in een deel van het depot van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam geplaatst, naast de collectie van het Universiteitsmuseum (thans UvA Erfgoed). In het depot is een aantal werkzaamheden aan de collectie uitgevoerd om deze in stand te houden.

Lees meer

1e fase: plaatselijk project: Collectie Fonetiek UvA

De collectie Fonetiek is tot stand gebracht door de eerste vrouwelijke lector van de Universiteit van Amsterdam, Louise Kaiser (1891-1973) en bevat uniek materiaal op het gebied van spraakverwerving, dialecten (voormalige Zuiderzee-stadjes) en omroephistorie.

Lees meer

1e fase: interuniversitaire projecten medische collecties

In het voorjaar van 2001 startte onder de brede noemer Medische projecten tegelijkertijd een aantal selectie- en conserveringsprojecten. Aan de hand van het eerder opgestelde rapport ‘Medische Collecties Ontleed’ (MCO) werden de medische collecties van de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht op elkaar afgestemd.

Lees meer

Dijksterhuislezing 2010

Op 20 mei geeft prof. dr. Wijnand W. Mijnhardt de jaarlijkse Dijksterhuislezing (Descartescentre, UU). De wetenschapshistoricus zal spreken over wetenschapsbeelden en wetenschapsvoorlichting sinds de achttiende eeuw, onder de titel: “Tussen publiek en Ivoren toren”.Locatie: Senaatszaal, academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht.

Lees meer

1e fase: interuniversitaire projecten botanische tuinen

In het kader van de eerste fase interuniversitaire projecten botanische tuinen is in 2001 begonnen met de ontwikkeling van een computerprogramma voor collectiebeheer. Dit programma is door de meeste botanische tuinen in gebruik genomen, wat de ondelinge uitwisseling van gegevens vergemakkelijkt.

Lees meer