UTwente sluit zich aan bij de SAE

Vanuit de wens om meer structuur aan te brengen in het behoud van zijn rijke historie sluit de Universiteit Twente zich aan bij de SAE. “Ik ben verheugd dat ook de UT besloten heeft toe te treden tot de SAE,” reageert de voorzitter van het bestuur van de SAE, Dymph van den Boom.

Al eerder, in 2013 en 2018, was er sprake van dat de UT zich wilde aansluiten, maar toen ontbrak er nog draagvlak voor. Wiljan Puttenstein, hoofd archief bij LISA (Library, ICT Services & Archive) weet wat er nu veranderd is: “Het zestigjarig bestaan van de UT speelt een grote rol in de aansluiting. Na zestig jaar is de eerste generatie studenten inmiddels hoogbejaard.”

“De UT heeft interessante historische collecties en wil meer structuur aanbrengen in deze rijke historie. Overleg met de universiteiten in de SAE kan daarbij helpen,” vertelt Frank Meijer, coördinator van de SAE. “Wij verwelkomen de UT van harte en zien uit naar een vruchtbare samenwerking in de toekomst,” vult Van den Boom aan.

De aansluiting wordt per 1 januari 2023 effectief. Op de vraag wat de aansluiting concreet oplevert, zegt Puttenstein: “Dat wordt in de loop van volgend jaar duidelijk, maar een doel is om een gestructureerd erfgoedbeleid te ontwikkelen. Dat werkt beter in overleg met andere universiteiten. Vooral ervaringen van de andere technische universiteiten zijn voor ons welkom. We gaan richting het 75-jarig bestaan van de UT en het is zonde als er in de komende jaren veel materiaal verloren zou gaan. We willen voorkomen dat erfgenamen een heel archief van een oud-hoogleraar bij het oud papier zetten.”

Joep Huiskamp, TU Eindhoven en bestuurslid van de SAE reageert: “Er waren al wat informele contacten met enthousiaste vrijwilligers uit de faculteit Elektrotechniek. Ik verwacht dat het lidmaatschap van de UT nu een flinke boost gaat geven aan het verzamelen en ontsluiten van technisch academisch erfgoed nu alle vier TU’s lid zijn.”

Er komen binnen de UT nu ook financiële middelen om oude documenten, objecten, foto’s en dergelijke die alumni en oud-medewerkers willen schenken te beheren. Verder zijn er plannen om oud-studenten te interviewen en hun herinneringen vast te leggen ten behoeve van (digitale) tentoonstellingen en podcasts en er moet een goede website komen om alle initiatieven rond het academische erfgoed van de UT te bundelen.

Puttenstein: “We zien dat er binnen de UT soms al tientallen jaren lang initiatieven bestaan om academisch erfgoed te verzamelen, beheren en conserveren. Er ontbreekt echter overkoepelend beleid en samenhang tussen al die activiteiten. Ook is er slechts incidenteel samenwerking met andere universiteiten. Dat willen we graag uitbreiden en structureel maken. Daarbij horen we ook graag wat de UT kan bijdragen. En binnen de SAE ideeën opdoen kan de UT veel opleveren. Niet alleen voor het archief, maar ook voor de marketing, het alumnibeleid en specifiek voor onderwijs en onderzoek. Hopelijk zijn de eerste resultaten volgend jaar snel zichtbaar.”

Lees ook het bericht op de website van utoday.nl.