Symposium Geprojecteerde wereld

Studiedag over glasdia’s, toverlantaarnplaatjes en ander projectiemateriaal in Nederlandse academische en andere erfgoed collecties. Georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de SAE, het Nederlands Fotogenootschap (NFg) en Scherptediepte.

Datum
12 april 2019

Locatie
Universiteitsbibliotheek Groningen, Broerstraat 4, Groningen

Tijd
12.00 – 16.30

AANMELDEN

Programma

 • 12.00 – 13.30

  Inloop & lunch (vegetarisch)

 • 13.30 - 14.45
  • Rolf ter Sluis, conservator Universiteitsmuseum Groningen & Historische Collecties UMCG.
   Over medisch fotografisch materiaal uit de foto- en glasdiacollectie van het UMCG: mogelijkheden en beperkingen voor gebruik in onderzoek en onderwijs.
  • Rixt Bosma, gastconservator Stichting Academisch Erfgoed.
   Glasdia’s in universitaire collecties. Resultaten van een eerste verkenning en mogelijkheden voor toekomstige projecten.
  • Katrin Pietsch, Nederlands Fotomuseum
   Over conserveringsprojecten die het Nederlands Fotomuseum de laatste jaren heeft uitgevoerd met de grote diversiteit aan glasdia-collecties.

   

 • 14.45 - 15.15

  Pauze

 • 15.15 - 16.30
  • Maartje van den Heuvel, conservator fotografie,Universitaire Bibliotheken Leiden
   Over historische projectieapparatuur uit de fotocollectie van de Universiteit Leiden.
  • Elisabeth Waagmeester-Wagenaar, Christiaan Huygens Theater
   Over hedendaags hergebruik van historisch materiaal: de praktijk van toverlantaarnvoorstellingen in het Christiaan Huygens Theater.
  • Paul Lambers, conservator Universiteitsmuseum Utrecht
   Unica uit de glasdia-collectie van de Universiteit Utrecht en hun gebruik voor hedendaags onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
 • 16.30

  Borrel