Hoogleraar-archieven

Na een eerste inventarisatie van de hoogleraararchieven, is er sinds de zomer van 2012 een commissie ingesteld om met een richtlijn te komen voor de omgang met dit type archief. Voorjaar 2014 worden de eerste resultaten verwacht. De commissie hoogleraararchieven bestaat uit: Leen Dorsman, voorzitter (UU) Hasret Acikbas-Yildirim (Tu Delft) Arend Pietersma (UL) Gerard Alberts (UvA) Hans Seijlhouwer (VU)

Lees meer

Tussen wetenschap en kunst

Op 14 november organiseert de SAE in samenwerking met de VSC en het Universiteitsmuseum Groningen een dag met als thema “Tussen wetenschap en kunst”.  De dag vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Groningen.

Lees meer

SAE-bijeenkomsten

Een belangrijk onderdeel van het programma van de SAE vormen de expertise-bijeenkomsten: hier worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Tussen de leden van het SAE-netwerk onderling, maar ook met mensen van buiten het eigen netwerk. De bijeenkomsten voor 2011 zijn nog niet allemaal bekend, maar voor het najaar staan er twee gepland: in samenwerking met het Universiteitsmuseum Groningen brengen we een middag over de relatie tussen kunst en wetenschap, en er zal een bijeenkomst komen over hoogleraararchieven.

Lees meer

(Hoe) presenteer je medisch erfgoed?

Op 22 november organiseert de SAE een studiemiddag over de ethiek bij het presenteren van medisch erfgoed. In veel academische collecties bevinden zich oude foto’s en filmpjes van patiënten, of andere gevoelige objecten die zijn voortgekomen uit het medisch onderzoek.

Lees meer

Inventarisatie hoogleraararchieven

In de tweede helft van 2010 is een voorlopige inventarisatie gemaakt van de hoogleraararchieven bij de (in 2010) aangesloten universiteiten. Conclusie is dat deze voor de universitaire geschiedenis hoogst relevante bronnen over het algemeen nog wat ondergeschoven zijn.  In 2011 zal er daarom een bijeenkomst komen waar nagedacht moet worden over een nieuw op te starten project rond de archieven.

Lees meer

Academische collecties online: Unicum

Het SAE project Unicum komt voort uit de gemeenschappelijke behoefte van de vijf aangesloten universiteiten aan een landelijke structuur om hun collecties digitaal beschikbaar te stellen en gezamenlijk doorzoekbaar te maken. Najaar 2009 heeft Senternovem hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Lees meer

First Light: fotografie en astronomie

Met First Light presenteert Huis Marseille voor het eerst een grote tentoonstelling over fotografie en astronomie, waarin bijzondere historische foto’s uit de SAE-collecties worden gecombineerd met de meest spectaculaire beelden van bekende (ruimte)telescopen en ruimteschepen.

Lees meer

Vervolgfase: verkiezingsaffiches

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), dat onderdeel uitmaakt van de Universiteitsbibliotheek te Groningen, herbergt zo’n 2.200 verkiezingsaffiches. In het kader van het bredere SAE-project ‘Beeldcollecties’ startte in het voorjaar van 2003 een deelproject ten behoeve van genoemde affichecollectie.

Lees meer

Vervolgfase: interuniversitaire projecten medische collecties

Gedurende de eerste fase zijn belangrijke stappen richting een beheersbare Medische Collectie Nederland gezet. Om de voorgenomen afstemmings- en conserveringsoperaties te kunnen afronden zijn de interuniversitaire medische projecten verlengd en verbreed door middel van een vervolgfase.

Lees meer

Vervolgfase: interuniversitair project hoogleraarportretten

Als onderdeel van het interuniversitaire SAE-project ‘Beeldcollecties’ startte in oktober 2003 een deelproject ter conservering van hoogleraarportretten. Met name de klassieke universiteiten houden er flinke collecties portretten op na, die veelal verspreid zijn over verschillende gebouwen en ruimtes.

Lees meer

Vervolgfase: interuniversitair project gipsen

In april 2003 startte in het kader van het bredere SAE-project ‘Beeldcollecties’ een deelproject ten behoeve van gipsen kopieën van veelal klassieke beeldhouwwerken. Gipsen speelden onder meer een rol bij het academisch onderwijs in archeologie, kunstgeschiedenis en de klassieke talen.

Lees meer