SAE participeert in onderzoeksproject koloniale collecties

De SAE is partner in het project Pressing Matter, een vier jaar durend onderzoeksproject rondom museumcollecties die in het koloniale verleden zijn verzameld.

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en de Vrije Universiteit (VU) starten het onderzoeksprogramma Pressing Matter: Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums. Ze doen dat met onderzoekers vanuit vijf academische instellingen, vijf Nederlandse musea, en in samenwerking met internationale partners op meerdere continenten.

NWO subsidie maakt internationale onderzoekssamenwerking mogelijk rondom koloniale collecties in Nederlandse musea

Het onderzoek richt zich onder andere op de collecties van drie SAE-partners: het Universiteitsmuseum Utrecht, Museum Vrolik en het Universiteitsmuseum Groningen. Daarnaast programmeert de SAE een de komende jaren een serie workshops en symposia over koloniaal wetenschappelijk erfgoed. Binnen deze bijeenkomsten willen we het academisch erfgoed in bredere zin betrekken. In hoeverre is de koloniale context van wetenschappelijk onderzoek terug te vinden in het erfgoed dat daar de weerslag van is? Zoals bijvoorbeeld in onderzoek-archieven, expeditie verslagen, fotocollecties et cetera.

In de loop van 2021 zal meer informatie over het project op deze pagina verschijnen.

Meer informatie over Pressing Matter

Informatie over het onderzoek bij het Universiteitsmuseum Utrecht