Lecture – The return of a Benin bronze

Op 25 maart 2021 maakte de Universiteit van Aberdeen bekend dat zij een “Benin Bronze” uit hun bezit zal teruggeven aan Nigeria. Het is voor het eerst dat een kunstwerk uit deze geroofde collectie werkelijk wordt geretourneerd.

Op vrijdag 21 mei zal Neil Curtis, hoofd musea en bijzondere collecties van de universiteit van Aberdeen, uitgebreid ingaan op deze casus in zijn lezing:  

Reflection on a repatriation: the return of a Benin bronze from the University of Aberdeen

Daarnaast zal hij dieper ingaan op het beleid van Universiteit met betrekking tot koloniaal erfgoed en de procedures voor teruggave. Na afloop is er ruimte om in gesprek te gaan met Curtis.


On Friday May 21, the Dutch Foundation for Academic Heritage will organize an online lecture by Neil Curtis, Head of Museums and Special Collections, University of Aberdeen. 

In his lecture, Neil Curtis will reflect on the recent decision of the university to return a Benin bronze sculpture. He will further focus on the approach of the University of Aberdeen regarding colonial heritage and the repatriation procedure that led to the recent decision. 


  • Date: May 21th
  • Time: 15.00 – 16.00
  • Location: Online via Zoom
  • Language: English

Registration is closed.

 

Pressing Matter

De SAE is partner in het project Pressing Matter, een vier jaar durend onderzoeksproject rondom museumcollecties die in het koloniale verleden zijn verzameld. Zie: https://www.academischerfgoed.nl/projecten/sae-participeert-in-onderzoeksproject-koloniale-collecties/ 

In het verlengde hiervan organiseert de SAE een serie gesprekken over de koloniale context van academisch erfgoed. Wat betekent de discussie rondom koloniale collecties voor de universiteiten en haar erfgoed?