Dijksterhuis Dialoog 2023

Op donderdag 23 november organiseert de SAE de Dijksterhuis Dialoog in samenwerking met de Radboud Universiteit, die haar honderdste verjaardag viert. Het thema van dit jaar is Universitair Erfgoed: voor wie, van wie?

In de Dijksterhuis Dialoog willen we gezamenlijk verkennen wat het erfgoed betekent in de hedendaagse identiteit van de universiteit. Sluiten deze verhalen en collecties nog aan bij deze tijd en de (universitaire) samenleving? Of zouden er verhalen en objecten toegevoegd moeten worden om tot een evenwichtiger representatie van de hele gemeenschap te komen. Een waardevol debat dat aansluit bij de maatschappelijke discussie van de laatste jaren.

De Radboud Universiteit vervangt de portrettengalerij met oud-rectors in de Senaatszaal door een kunstwerk, dat ook plek biedt aan vrouwen die een belangrijke rol voor de universiteit vervulden. Daarmee probeert de universiteit antwoord te geven op de vraag hoe erfgoed een rol in haar identiteit speelt. [Beeld: Radboud Universiteit].

Aanmelden

Programma

 • 12:30 - 13:00 uur

  Inloop 

 • 13:00 - 13:10 uur

  Welkom door de dagvoorzitter Martijn Gerritsen

 • 13:10 - 13:20 uur

  Korte Introductie door prof. Dr. Johan Oosterman

 • 13:20 - 14:00 uur

  Alma Mater Carolina. Een nieuw kunstwerk in de Senaatszaal van Lara Schnitger

  door prof. dr. Margot van Mulken, hoogleraar Persuasieve Communicatie en Stilistiek

  Over de totstandkoming van het kunstwerk tegen de achtergrond van inclusie en diversiteit aan de Radboud Universiteit.

 • 14:00 - 14:10 uur

  Welkomswoord 

  Door voorzitter college van bestuur, Prof. dr. Daniël Wigboldus               

 • 14:00 - 14:20 uur

  Erfgoed delen – over grenzen

  door  dr. Marit Monteiro (hoogleraar Cultuur- en Religiegeschiedenis)

  Een verkenning van de grenzen die horen bij de ambitie om erfgoed te delen.

 • Macht en hiërarchie (komt te vervallen)

  door Lema Salah MA (promovendus Politicologie, Radboud Universiteit)

  Over organisatieculturen en leiderschap met betrekking tot erfgoed: wie bepaalt, voor wie en door wie? En welke structuren in organisaties en instituten moeten veranderen om de erfgoedsector te dekoloniseren?

 • 14:20 - 14:40 uur

  Geleerde en beroemde mannen

  door drs. Esther Boeles (conservator Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam) 

  Ook op de Universiteit van Amsterdam speelt de vraag hoe we tot een evenwichtiger representatie aan de muren kunnen komen. Esther gaat in op de huidige situatie en op de pogingen die er in de afgelopen jaren zijn gedaan.

 • 14:40 - 15:00 uur

  ‘Opening Up the University. Knowledges in Knowledge Production’

  door de studenten Dionne Faaij, Nell Meister, Julia Niehaus en Tom Ottens (allen Radboud Universiteit)

  In recent years, universities have become increasingly aware of practices of exclusion in knowledge production and within the institutions themselves. While progress has been made, important challenges remain.

   

 • 15:00 - 15:30 uur

  Pauze

 • 15:30 - 16:30 uur

  Plenaire gedachtenwisseling onder leiding van de dagvoorzitter.

 • 16:30 - 16:40 uur

  Slotwoord

  door prof. dr. Dymph van der Boom (bestuursvoorzitter Stichting Academisch Erfgoed)

 • 16:40 - 17:30 uur

  Borrel 

Achtergrond

De Dijksterhuis Dialoog is een variant op de jaarlijkse Dijksterhuislezing. We kiezen dit jaar voor deze andere opzet om meer ruimte te geven aan verschillende perspectieven en stemmen in het debat. De Dijksterhuislezing is vernoemd naar de internationaal vermaarde wetenschapshistoricus Eduard Jan Dijksterhuis (1892-1965), die zich zowel op het gebied van de natuurwetenschappen als op dat van de humaniora bewoog. De Dijksterhuislezing is een initiatief van de Stichting Academisch Erfgoed.

Overzicht Dijksterhuislezingen

2004 – Vincent Icke (UL): Christiaan Huygens in de onvoltooid verleden toekomende tijd.
2005 – Herman Pleij (RUG): Vergeten om te overleven of Onthouden om te bestaan.
2006 – Herman Philipse (UU): Hoe leggen we in de toekomst ons verleden vast?
2007 – Gerard Rooijakkers (UvA): Gedachtegoed: De culturele biografie van het academisch leven.
2008 – Salomon Kroonenberg (TUD): De stenen achterna.
2009 – Harm Beukers (UL): Over Drakenbloed en Drakentanden.
2010 – Wijnand Mijnhardt (UU): Tussen publiek en ivoren toren.
2011 – Douwe Draaisma (RUG): Het academisch geheugen.
2012 – Ruth Oldenziel (TU/e): Collecting today for tomorrow.
2013 – Piek Vossen (VU): Het nieuws van vandaag is het erfgoed van morgen.
2014 – Doeko Bosscher (RUG): Van visioen tot desillusie en terug. De kern van het hedendaagse academische milieu.
2015 – Carla Rita Palmerino (RUN): E.J. Dijksterhuis, veerman tussen exacte wetenschap en literaire cultuur.
2016 – Ernst Homburg (UM): Limburgse wetenschappelijke collecties, hun teloorgang en wederopstanding, 1750-2000
2017 – Erik Kwakkel, (UL): Academisch Erfgoed in het digitale tijdperk: Wat wil de gebruiker?
2018 – Adriaan Geuze (WUR): De sublieme ingenieurstraditie: 1850-1970.
2019 – Bas Haring (TiU)): De Verbeelding van de Sociale Wetenschappen
2020 – Jacqueline Bel, (VU): Multatuli en Kuyper, een onverwachte verwantschap

2021- Dr. Dominique Nan-Tillard (TU Delft): Revisiting Heritage in the digital age
2022- afgelast

 

De Dijksterhuis Dialoog  wordt georganiseerd in samenwerking met de Radboud Universiteit: