SAE-bijeenkomst: Dicht dat zwarte Gat!

Op donderdag 25 mei 2023 wordt tijdens het symposium de nieuwe handreiking Dicht dat zwarte gat! gepresenteerd in Rijksmuseum Boerhaave.  

Met de presentatie van het rapport Dicht dat zwarte gat! vraagt de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) aandacht voor het academisch erfgoed dat van oorsprong digitaal is en in de praktijk niet onder wettelijke verplichtingen tot archivering gerekend wordt. Hierdoor valt het in de academische wereld buiten bestaande selectieprocessen en collectievorming en dat is zeer te betreuren.

Datum
Donderdag 25 mei 2023

Plaats
Rijksmuseum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, Leiden

Tijd
15.00 – 17.00 uur

De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Via de onderstaande button kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst.  

Aanmelden

Het publiceren van deze handreiking zien we als een eerste stap om de problematiek rond academische erfgoedcollecties die van oorsprong digitaal zijn, in kaart te brengen en tevens de urgentie voor het ontwikkelen van beleid te agenderen bij de individuele academische instellingen.

Lees meer achtergrond informatie

Programma

 • 14:30-15:00 uur

  Inloop

 • 15:00 - 15:05

  Welkomstwoord door projectleider Linn Borghuis

 • 15:05 - 15:20

  Presentatie Rapport Dicht dat Zwarte Gat
  Door Marco de Niet (Universitaire Bibliotheken Leiden, voorzitter werkgroep)

 • 15:20 - 15:45

  Bezoek aan aan het ‘Zwarte Gat’
  Door Christel Schollaardt (Rijksmuseum Boerhaave, hoofd collecties)

 • 15:45 - 16:00 uur

  Reflectie vanuit (inter)nationale samenwerkingsvormen
  op het terrein van digitaal geboren academisch erfgoed

  Door Ingrid Dillo, (Data Archiving Networking Services, directeur)

 • 16:00 - 16:15

  Weerspiegeling door toekomstige gebruikers van oorsprong digitaal academisch erfgoed (universiteits)historici
  Door Abel Streefland (TU Delft, Universiteitshistoricus)

 • 16:15 - 16:30

  Aanbieding van het advies aan Pieter ter Keurs (Hoogleraar Museums, Collections and Society, Universiteit Leiden)

 • 16:30 - 17:30

  Borrel

Achtergrond

Digitaal geboren erfgoed is bedreigd erfgoed. Dit signaal wordt al decennia afgegeven in beleidsnotities en rapporten, en toch is er nog steeds geen beleidskader op basis waarvan dit probleem in de praktijk aangepakt kan worden. Het wordt steeds urgenter om actie te ondernemen bij het academische erfgoed dat van oorsprong digitaal is en waarvan dus geen fysieke tegenhanger bestaat. Er gaan ‘zwarte gaten’ in ons collectieve geheugen ontstaan die niet meer te reconstrueren zijn als er geen maatregelen genomen worden

Het publiceren van deze handreiking zien we als een eerste stap om de problematiek rond academische erfgoedcollecties die van oorsprong digitaal zijn, in kaart te brengen en tevens de urgentie voor het ontwikkelen van beleid te agenderen bij de individuele academische instellingen. De handreiking is gericht op bestuurders, beleidsvormers en managers van universiteiten en andere instellingen en geeft naast een analyse van het probleem oplossingsrichtingen. Tijdens de bijeenkomst wordt de publicatie uitgereikt en is er ruimte om te reflecteren.

©Tom Haartsen, Data van zwart gat, verzameld door Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry European Research Infrastructure Consortium (JIVE), 2021,  opgeslagen op disk pack