Teaching with Objects

De Stichting Academisch Erfgoed is partner in het Erasmus Plus project: Teaching With Objects.

Het hoofddoel van dit project is het bevorderen en ondersteunen van innovatieve ‘object-based’ onderwijsmethoden en -praktijken (tools) in het hoger onderwijs. Dit doen we door bestaande methoden te verzamelen en te evalueren. En ze vervolgens te verrijken en te delen via een innovatieve online toolbox.

Dit driejarige project start in maart 2022. De SAE is een van de aanvragers van het project, samen met de Universiteit van Straatsburg, Humboldt Universiteit Berlijn, Universiteit van Padua, Universiteitsmuseum Gent en Things That Talk.Binnen het project is de SAE verantwoordelijk voor het coördineren van project resultaat 1: ‘Reflecting and Collecting’. Binnen deze fase verzamelen en evalueren we best-practices van object-based teaching met academische collecties binnen Europa. Deze fase zal ‘guidelines’ opleveren om de innovatieve online toolbox te gaan ontwikkelen en testen.

More information the project, timeline and contact details