Website Medisch Erfgoed geheel vernieuwd

In opdracht van de Stichting Academisch Erfgoed is de website medischerfgoed.nl opnieuw vormgegeven en de content is aangepast en aangevuld.

De website geeft een overzicht van de topstukken van het Nederlands medisch erfgoed, die worden bewaard en tentoongesteld in Museum Vrolik (AMC Amsterdam), Museum Boerhaave, Het Universiteitsmuseum Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universiteitsmuseum Utrecht.

Medisch erfgoed bestaat uit voorwerpen die ooit gebruikt zijn in de geneeskundige praktijk, bij wetenschappelijk onderzoek en bij medisch onderwijs. Het zijn de instrumenten, apparaten en preparaten die symbool staan voor een ontwikkeling in de geneeskunde en die voor veel huidige artsen, studenten, historici en andere geïnteresseerden nog steeds sterk tot de verbeelding spreken. Bovendien zijn ze tot op de dag van vandaag onderwerp van onderzoek.

Medischerfgoed.nl is een gezamenlijk initiatief van de Medisch Conservatoren Nederland (MCN). De medisch conservatoren zijn expert op het gebied van medisch erfgoed, en hebben zich ten doel gesteld om onder meer het belang van medisch erfgoed in brede zin uit te dragen en interesse op dit gebied te stimuleren, advies te geven over medisch erfgoed en onderling expertise uit te wisselen.

 

Deel dit