Vlaams Platform voor Academisch Erfgoed

Recent hebben de Vlaamse Universiteiten Commissies voor Academisch Erfgoed ingesteld, die werken aan het beheer en de ontsluiting van de collecties. Deze Commissies hebben zich verenigd in een Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed, waar zij hun expertise samenvoegen voor een verantwoorde beleidsontwikkeling en een brede ontsluiting.

Voor meer informatie: http://academischerfgoed.be/

Deel dit