Symposium en Dijksterhuislezing 2012

Op 22 juni 2012 organiseerde de SAE  in samenwerking met de TU eindhoven de negende Dijksterhuislezing in combinatie met een middagsymposium rond het thema “Collecting today for tomorrow”.  Prof.dr. Ruth Oldenziel nam de Dijksterhuislezing voor haar rekening. Het evenement vond plaats op de campus van de TU Eindhoven.

Collecting today for tomorrow

Hoe dragen wij zorg voor het academisch erfgoed van morgen? Ook wat er van het recente verleden bewaard moeten blijven, is een relevante vraag voor universiteiten. Anders dan musea produceren zij een groot deel van hun eventuele toekomstige collecties zelf. Maar dikwijls is het aan het toeval overgeleverd of de robotjes, computersimulaties en andere getuigen van de hedendaagse wetenschap bewaard blijven.

Datum: 22 juni 2012

Locatie: Filmzaal Grand café ‘De Zwarte Doos” op de TU/e campus:

 Programma:

Dagvoorzitter dr. Lucas Asselbergs, hoofd Studium Generale TU/e

 13:00 uur: inloop

 13:30: welkom door prof.dr.ir. Hans van Duijn, rector magnificus van de TU/e  en door dr. Lucas Asselbergs

 13: 45-14:15 uur:

Materialising Memories

dr. Elise van den Hoven, Universitair Docent TU/e

 14:15- 14:45:

Van nano-elektronica tot de radiotelescoop van Westerbork: de uitdaging van het verzamelen van hedendaags erfgoed

prof. dr. Dirk van Delft, directeur museum Boerhaave en hoogleraar materieel erfgoed van de natuurwetenschappen (Universiteit Leiden

 14:45-15:00 uur theepauze

 15:00 -15:30 uur:

Project “re: DDS”, het opgraven van De Digitale Stad. Webarcheologie: Data Recovery & Information Research

(Meer informatie: http://www.re-dds.nl)

 drs. Tjarda de Haan, webarcheoloog en gastconservator e-cultuur van het Amsterdam Museum.

 15:30- 16:00 uur:

Hedendaags Erfgoed: een gedeelde verantwoordelijkheid. De strategie van de Stichting Computer Erfgoed Nederland

 dr. Han Heijmans, Productmanager Special Collections (TU Delft) en voorzitter van de Stichting Computererfgoed Nederland.

 16:00- 17:00 uur:

Dijksterhuislezing: prof.dr. Ruth Oldenziel, hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis TU/e.

  17:00-18:00 borrel

De Dijksterhuislezing is vernoemd naar de internationaal vermaarde wetenschapshistoricus Eduard Jan Dijksterhuis (1892-1965), die zich zowel op het gebied van de natuurwetenschappen, als op dat van de humaniora bewoog. De Dijksterhuizlezing is een initiatief van de Stichting Academisch Erfgoed en wordt dit jaar voor de negende maal georganiseerd.

Deel dit