Dijksterhuis Dialoog 2023

Op donderdag 23 november organiseert de SAE de Dijksterhuis Dialoog in samenwerking met de Radboud Universiteit, die haar honderdste verjaardag viert. Het thema van dit jaar is Universitair Erfgoed: voor wie, van wie? De Dijksterhuis Dialoog is een variant op de jaarlijkse Dijksterhuislezing. We kiezen dit jaar voor deze andere opzet om meer ruimte te geven aan verschillende perspectieven en stemmen in het debat. In de Dijksterhuis Dialoog willen we gezamenlijk verkennen wat het erfgoed betekent in de hedendaagse identiteit van de universiteit.  Sluiten deze verhalen en collecties nog aan bij deze tijd en de (universitaire) samenleving? Of zouden er verhalen en objecten toegevoegd moeten worden om tot een evenwichtiger representatie van de hele gemeenschap te komen. Een waardevol debat dat aansluit bij de maatschappelijke discussie van de laatste jaren. Meer informatie over het programma?

Een nieuw leven voor oude kaarten

Vraag een willekeurig persoon aan wie hij of zij denkt als het gaat over oude kaarten of stadsplattegronden en negen van de tien keer zal de naam Blaeu vallen. De atlassen en kaarten die in de zeventiende eeuw zijn gedrukt in het Amsterdamse bedrijf van de familie Blaeu zijn wereldberoemd. Blaeus wereldatlas Atlas Maior  externe linkmet zijn superieure typografie is opgenomen in de Canon van Nederland. Maar ook de stadsplattegronden  externe link zijn zó kenmerkend en zó vaak gereproduceerd dat ze praktisch in ons collectieve geheugen zitten. Helpt u mee? Deze bijzondere kaarten en stadsplattegronden van Joan Blaeu worden momenteel gedigitaliseerd en komen in aanmerking voor georefereren: het digitaal koppelen van oude kaarten aan moderne kaarten. Een scan van een oude kaart wordt digitaal ‘geplakt’ op een moderne kaart door het plaatsen van zogenaamde ‘referentiepunten’. De oude kaarten zijn zo beter te analyseren en kunnen worden gebruikt als bron voor onderwijs en onderzoek. Bij het georefereren kan de Universiteitsbibliotheek uw hulp goed gebruiken! Lees meer

ZEUR NIET!

De musicals van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink Huil in je bed, bijt in je laken Vloek tegen iedereen, schreeuw van de daken Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet Velen zullen bovenstaande regels van Annie M.G. Schmidts ‘lijflied’ Zeur niet uit de musical Heerlijk duurt het langst, op de muziek van Harry Bannink mee kunnen zingen. Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink worden gezien als de grondleggers van de Nederlandse musical. Samen maakten ze tussen 1965 en 1984 zeven musicals die zich onderscheiden door politiek engagement en Broadway-achtige showelementen. Ze drukten een stempel op het genre en zetten de musical in Nederland op de kaart.  Zeur niet! is een vrolijke tentoonstelling die nieuw licht werpt op het fenomeen musical in Nederland en de veelzijdigheid van het duo Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Daarbij geeft de tentoonstelling een pakkend beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw, die nog opvallend actueel blijken te zijn! Lees meer

(De)Constructing Spaces

Hoe kan je je verhouden tot het koloniale verleden? En de doorwerking ervan in het heden? Wat is er nodig om van de Vrije Universiteit Amsterdam echt een inclusieve universiteit te maken? Welke verborgen koloniale verhalen zijn verweven met de universiteit? Wat is de rol van de bijzondere collecties van de VU hierbinnen? Verbanden, dynamieken, en ideeën uit het verleden hebben een continue invloed op het heden en de toekomst. Dit geldt ook voor de VU. In deze expositie willen we de machtsdynamieken uit het verleden van de universiteit benoemen, onthullen en bevragen: hoe werken deze door in het heden van de VU? Hiermee willen we een begin leveren voor het gesprek over het proces van dekolonisatie. (De)Constructing spaces toont aan de hand van documenten en objecten uit de collecties de koloniale verwevenheid. Het verbindt de verhalen van wereldkaarten, de Amsterdamse bierbrouwerij van VU-financier Willem Hovy, rekeningen aan mevr. Idenburg-Deutz in hedendaags Indonesië, maatschappij kritische studenten in Nederland en Papoea en kerstkaarten van de Evangelische Broeder Gemeenschap uit Suriname met elkaar, en met de grote koloniale machtsdynamieken. De expositie (online en op de VU Campus) dient als startpunt voor een gesprek over het begin van dekolonisatie van de VU. Er zullen… Lees verder

BESMET!

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent de tentoonstelling Besmet! op donderdag 16 juli in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. De opening zou al op 15 april plaatsvinden, maar werd geannuleerd vanwege de uitbraak van de coronapandemie. De tentoonstelling gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten. Ook sluit de tentoonstelling aan bij de recente uitbraak van het coronavirus en bij de maatschappelijke discussie over de vaccinatiegraad. BESMET!  gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten, en hoe die het leven kunnen ontwrichten. Hoe gingen we vroeger om met epidemieën zoals pest en pokken? Welke inzichten bieden historische epidemieën voor de toekomst? En welke oplossingen biedt de wetenschap? 16 april 2020 t/m 14 maart 2021 Rijksmuseum Boerhaave stelt opening tentoonstelling uit In verband met de coronamaatregelen heeft Rijksmuseum Boerhaave besloten om de opening van de tijdelijke tentoonstelling Besmet! voorlopig uit te stellen.  Besmet! gaat over de uitbraak van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten. De tentoonstelling zou op 15 april geopend worden door Koning Willem-Alexander. Los van de tijdelijke sluiting wil het museum ook tijd nemen om de tentoonstelling op diverse onderdelen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Twee jaar geleden startte het museum de voorbereidingen… Lees verder