Een unieke zilveren herinnering aan de oprichting in 1913

‘Gedenkend de afsluiting van een tijdperk van geslaagd samenwerken. Januari – november 1913 De stichting der Nederlandsche Handelshoogeschool’. Deze tekst is gegraveerd in twee zilveren borden, waarvan er een al sinds 1963 onderdeel uitmaakt van de erfgoedcollectie EUR. Het tweede exemplaar kon daar zestig jaar later – in maart 2024 – aan worden toegevoegd.

De twee borden zijn vervaardigd bij de Koninklijke Utrechtse Fabriek van Zilverwerken in 1913 in opdracht van C.A.P. van Stolk. Samen met J.A. Ruys en mr. W.C. Mees wordt Van Stolk gerekend tot de ‘founding fathers’ van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (NHH), de oudste rechtsvoorganger van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De opening van de NHH op 8 november 1913 moet voor Van Stolk een groots moment zijn geweest. Zijn twee eerdere pogingen om een handelshogeschool op te richten – in 1898 en in 1904 – liepen op niets uit. Maar in het voorjaar van 1913 bleken de geesten er rijp voor.  Van Stolk is zich ervan bewust geweest dat de hulp van Ruys en Mees daarbij een grote rol speelde.  Als waardering voor hun inzet gaf hij hun een aandenken in zilver cadeau. In het midden van het bord, met een gravure van de Nederlandse leeuw, staat zijn naam en de naam voor wie het is gemaakt. De afbeelding van gevleugelde staf van Hermes, de god van de handel, is tussen de twee tekstregels aangebracht.

J.A. Ruys schonk zijn exemplaar in 1963, bij het vijftigjarige bestaan van de Nederlandse Economische Hogeschool (opvolger NHH). Het zilveren bord van mr. W.C. Mees echter bleef in bezit van zijn familie. Lange tijd bleef het onduidelijk bij wie het terecht was gekomen. Maar in oktober 2023 kon contact worden gelegd met de eigenaresse.
Omdat zij als enige van de kleinkinderen in Rotterdam had gestudeerd, aan de hogeschool waar haar grootvader zo nauw betrokken was bij de oprichting en zo’n vijftig jaar bestuursfuncties vervulde, was het unieke zilveren aandenken uit 1913 aan haar gegund.
Begin maart 2024 is zij voor de overdracht op bezoek geweest bij haar alma mater en is haar de plaats getoond waar de beide borden te zijner tijd te zien zullen zijn. Vlak bij de Senaatszaal, in een vitrine bij het portret van haar grootvader en de andere ‘founding fathers’.

Deel dit

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *