Call for papers: De tweede wetenschappelijke revolutie

Historici hebben aangetoond dat zich in de periode tussen circa 1775 en 1900 ingrijpende veranderingen in de wetenschapsbeoefening hebben voltrokken. Sommigen spreken zelfs van een ‘Tweede Wetenschappelijke Revolutie’ en menen dat in dit specifieke tijdsgewricht de westerse, moderne wetenschapsbeoefening gestalte kreeg. Deze these vormt het thema van de workshop.

Het was in deze periode dat wetenschap goeddeels los kwam van religie, dat voor het eerst wetenschappelijk onderzoeker een heus (betaald) beroep werd, en dat met laboratoria, musea, ziekenhuizen en onderzoeksseminars nieuwe plaatsen van wetenschapsbeoefening opkwamen. Het moderne systeem van wetenschappelijke disciplines kwam tot stand, de universiteiten veranderden radicaal van gedaante en ook in de epistemologische normen van de wetenschapsbeoefening traden volgens sommige historici fundamentele verschuivingen op.

Zo kan zonder veel moeite een reeks van ingrijpende ontwikkelingen worden geïdentificeerd. Minder duidelijk is de samenhang is tussen deze ontwikkelingen. Hoe kunnen we deze duiden en plaatsen in de maatschappelijke omstandigheden waarin ze zich hebben voltrokken. Wat is de ‘big picture’ achter de ontwikkelingen? Of is deze er niet? Is het zinvol te spreken van een Tweede Wetenschappelijke Revolutie?

Deze call for papers richt zich op historici die een bijdrage kunnen leveren aan het beschrijven en duiden van de grote veranderingen in de wetenschapsbeoefening tijdens de ‘lange negentiende eeuw’. Bijdragen kunnen de vorm aannemen van grootschalige reflecties. Ook kleinere, maar in het licht van het thema betekenisvolle case studies , of meer theoretische of historiografische reflecties zijn welkom. Gezien de diversiteit aan mogelijke thema’s en onze wens de workshop zo veel mogelijk coherentie te geven, zullen we ook na acceptatie van het voorstel intensief communiceren over de inhoud van de bijdragen.

Inzenden bijdrage voor 19 januari.

Datum: 23-24 mei 2014

Locatie: Leiden

 

Voor meer details klik hier

Deel dit