Het nieuwe coronavirus – De opkomst en bestrijding van een tweede golf?

22 oktober 2020 van 19:00 tot 20:15 uur Via Zoom, livestream via KNAW YouTube-kanaal Het aantal besmettingen met Covid-19 loopt weer gestaag op. Updates over de ontwikkelingen van het onderzoek en wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten, blijven relevant. De vier sprekers zullen deze avond dan ook ingaan op de cruciale rol die wetenschap speelt sinds de uitbraak van het SARS-coronavirus type 2. Waar komt dit virus vandaan? Hoe en waar wordt het virus overgedragen? En welke maatregelen kunnen we nemen om verspreiding in te dammen? Het webinar is een vervolg op het webinar van 19 mei. Lees meer

Kuyper en de christendemocratie

Kuyper kan als oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij worden beschouwd als grondlegger van de christen-democratie in Nederland. Andere confessionele politieke partijen voegden zich in deze traditie. Het HDC organiseert een studiemiddag in samenwerking met de wetenschappelijke instituten van de Staatkundig Gereformeerde Partij, het Christen-Democratisch Appèl en de ChristenUnie. Lees meer