‘En cambio de sus ‘Coplas’.’ Twee pas verworven collecties van Hendrik de Vries

‘Por Enrico de Vries, en cambio de sus ‘Coplas’’, schreef de dichter Jan Slauerhoff in juni 1931 in een exemplaar van zijn bundel Saturnus – ‘Voor Hendrik de Vries, in ruil voor zijn ‘Copla’s’ [1]. De Groninger dichter Hendrik de Vries (1896-1989) vertaalde vanaf 1929 de zogenaamde coplas in het Nederlands. Dat zijn korte volksliedjes of ‘coupletten’ zonder eindrijm, die vaak alleen een mondelinge overlevering kennen. Onlangs verwierf de Universiteitsbibliotheek Groningen twee bijzondere collecties met dichtbundels en handschriftelijk materiaal van Hendrik de Vries, waaronder een eerste druk van de Spaansche volksliederen en van Coplas, de bundel waarmee De Vries het meest succes boekte. Lees meer

Constantijn Huygens. Een leven in brieven

Constantijn Huygens, veelzijdig correspondent Constantijn Huygens  (1596-1687) moet tijdens zijn lange leven ruim 70.000 brieven hebben geschreven, en er evenveel ontvangen hebben, zo berekende hij ooit zelf. De kern daarvan, bestaande uit ruim 9.000 brieven uit zijn particuliere correspondentie, is sinds kort volledig te raadplegen via de database Huygens’ Briefwisseling Online. Daaruit komt een man naar voren die als secretaris, raad en rekenmeester drie prinsen van Oranje diende én die daarnaast faam geniet als dichter, diplomaat, kunstkenner, componist en musicus. Als een echte homo universalis was hij een van de meest uitgesproken persoonlijkheden van de Hollandse zeventiende eeuw. Vanaf 31 augustus 2022 organiseert Huygens’ Hofwijck in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Huygens’ Swaensteyn de tentoonstelling Constantijn Huygens. Een leven in brieven. Praktische informatie De tentoonstelling Constantijn Huygens. Een leven in brieven vindt plaats op Huygens’ Hofwijck en in Huygens’ Swaensteyn in Voorburg, van 31 augustus t/m 4 december 2022. Lees meer

De Nederlandse Elon Musk: Sibrand Stratingh

Nu te zien op de website van Bijzondere Collecties UB Groningen is een tentoonstelling over de scheikunstenaar prof. Sibrand Stratingh (1785-1841) en zijn innovatieve wetenschap in academische, culturele en sociale context. Deze Engelstalige expositie is samengesteld door MA-studenten Colin Janssen en Éva Szabó, ook in samenwerking met het Universiteitsmuseum Groningen. Naar de tentoonstelling. Lees ook het blog over Sibrand Stratingh.

Een leven vol verwondering

Expositie ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van VU-bioloog Jan Lever (1922-2010) Deze expositie is te zien vanaf 5 september tot december 2022 op drie locaties op de VUCampus: Erfgoedvitrine (Hoofdgebouw, 1e verdieping, 1C, naast de ingang van de UB): Lever en evolutiebiologie Kunstkabinetten (Hoofdgebouw, begane grond, 1A, tegenover de studentenbalie): Verbeelding van de Natuur Slakkenkweekbak (O2 gebouw, begane grond, naast het Science Cafe): Poelslakkenonderzoek Introductie ‘Verwondering’, daarmee wordt de levenshouding van de bioloog Jan Lever volgens velen het beste gekarakteriseerd. Verwondering was de drijfveer in zijn wetenschappelijk onderzoek. En verwondering vormde ook de achtergrond van zijn zoektocht op het terrein van ‘schepping en evolutie’, waardoor het grote publiek hem zou leren kennen (Flipse, 2016). In 1950 werd de jonge Lever (1922-2010) lector en twee jaar laten hoogleraar Dierkunde aan de net gestarte opleiding biologie aan de Vrije Universiteit. Vele generaties studenten hebben kennisgemaakt met zijn belangrijkste onderzoeksonderwerp: poelslakken. En ze zijn met hem op biologiewerkkamp geweest, waar vaak onderzoek werd gedaan aan schelpen. Lever groeide uit tot de nestor van de bètafaculteit en speelde een belangrijke rol in de transformatie van de VU in de jaren zeventig tot een brede maatschappelijk-betrokken universiteit.Hij werd erelid van studievereniging Gyrinus Natans. Lees… Lees verder

BrAInpower

Van deepfakes, streamingdiensten en dating apps tot gezichtsherkenning, zelfrijdende auto’s en medische toepassingen: we kunnen niet meer om kunstmatige intelligentie heen. Het verandert onze levens, zoals ooit stoommachines ten tijde van de industriële revolutie dit deden. De tentoonstelling BrAInpower laat zien waar AI met succes kan worden ingezet, hoe we er de vruchten van plukken, maar belicht ook de schaduwkanten. Hoe beïnvloedt AI ons leven nu al? En hoe plukken we daar de vruchten van? Ook de minder alledaagse toepassingen van AI komen aan bod, zoals het gebruik van AI in de geneeskunde, bij creatieve processen en bij de ontwikkeling van ‘slimme’ robots. Gastconservator Bas Haring is je gids in deze tentoonstelling. De nieuwe tentoonstelling BrAInpower is van 9 september 2022 t/m 5 maart 2023 te zien bij Rijksmuseum Boerhaave. Alles over BrAInpower

Beyond Comfort

15 September – 14 December 2022 Visit the exhibition Beyond Comfort: Art-Embedded Learning in Technical Higher Education. The exhibition will be live from 15 September until 14 December 2022 at the TU Delft Library main hall. This exhibition curates student work from the past four years of Honors Awareness & Culture courses at the TU Delft. Lees meer

Kaarten: Navigeren & manipuleren

De tentoonstelling Kaarten: Navigeren & manipuleren toont de variatie en schoonheid van kaarten van over de hele wereld, en bekijkt hoe de maker kiest welke versie van de werkelijkheid we te zien krijgen. Een wereld van navigeren en manipuleren Hierdoor kan de lezer letterlijk en figuurlijk worden gestuurd. Met landkaarten uit de collectie van de Universitaire Bibliotheken Leiden en werk van hedendaagse kunstenaars, duikt Museum Volkenkunde in een wereld van navigeren en manipuleren. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Leiden als onderdeel van Leiden City of Science. Lees meer

95 jaar Tilburg University

Dit jaar bestaat Tilburg University 95 jaar en dat is de aanleiding voor een expositie over de relatie met de stad. De universiteit begon in 1927 als de Roomsch  Katholieke Handelshoogeschool aan de toenmalige Bosscheweg, op de plek waar zich nu de binnentuin van Interpolis bevindt. Vanaf november in Cobbenhagengebouw De expositie zal vanaf de eerste week van november te zien zijn, in het Cobbenhagengebouw. De universiteit zoekt daarom objecten, foto’s en filmbeelden uit de vorige eeuw die betrekking hebben op de geschiedenis van Tilburg University (voorheen ook onder meer Katholieke Hogeschool Tilburg en Katholieke Universiteit Brabant geheten), in de breedste zin van het woord. Lees meer

40 jaar familie Doorzon

Nederland gestript door Gerrit de Jager Een opvallend archief binnen de stripcollectie van het Allard Pierson is dat van striptekenaar Gerrit de Jager (1954), die Nederland met De Familie Doorzon decennialang op de hak nam. Van 4 november tot en met 12 maart 2023 presenteert het Allard Pierson een selectie uit zijn werk. Als karikaturen van de doorsnee-Nederlander in een Vinexwijk geven de Doorzons al meer dan veertig jaar commentaar op de Nederlandse samenleving. Grof taalgebruik, seksisme, politieke incorrectheid, recht praten van alles wat krom is, de Doorzons lieten niets aan twijfel over. De tentoonstelling laat zien hoe De Jagers werk zich ontwikkelt en hoe de personages met hun tijd meegroeien. Lees meer

WaterSchool Cabinet of Curiosity

De tentoonstelling WaterSchool Cabinet of Curiosity van Studio Makkink & Bey is geïnspireerd op “rariteitenkabinetten”. Deze rariteitenkabinetten, voorlopers van de hedendaagse musea, onstonden doordat verzamelaars objecten en artefacten verzamelden uit allerlei artistieke, wetenschappelijke en intellectuele stromingen om ze naast elkaar tentoon te stellen, zonder enige indeling of classificatie. Interactief en hands-on van aard, nodigden deze collecties actief uit tot verwondering terwijl ze tegelijkertijd dienden om een bepaald verhaal te vertellen over de wereld en haar geschiedenis. De tentoonstelling in het Trippenhuis zet deze traditie voort en presenteert een selectie werken van uitgenodigde kunstenaars en ontwerpers, verenigd in het speculatieve kader van de WaterSchool. Binnen de tentoonstelling dienen deze als conversatiestarters, om discussies op gang te brengen over hoe wonen, leven en werken anders vormgegeven kunnen worden met water als overkoepelend thema. Lees meer