EUROMED 2020: International conference on digital heritage Online

De 8e internationale Euro-Mediterranean Conference (EUROMED) wordt in november gehouden, dit jaar virtueel en gratis toegankelijk.  2 november t/m 5 november 2020  Virtueel Van 2 november tot 5 november 2020 geeft de conferentie de gelegenheid om samen te komen, kennis en ervaringen uit te wisselen in cultureel erfgoedonderzoek en de huidige en toekomstige wereldwijde ontwikkelingen op dit gebied. Het beschermen, behouden en presenteren van ons cultureel erfgoed wordt vaak geïnterpreteerd als verandermanagement en / of het gedrag van de samenleving veranderen. Gezamenlijk Europees en internationaal onderzoek levert een wetenschappelijke achtergrond en ondersteuning voor een dergelijke verandering. We leven in een periode die wordt gekenmerkt door snelle en opmerkelijke veranderingen in de omgeving, in de samenleving en in technologie. Natuurlijke verandering, oorlogsconflicten en door de mens veroorzaakte veranderingen, waaronder het klimaat, evenals technologische en maatschappelijke veranderingen, vormen een steeds bewegend en kleurrijk podium en een uitdaging voor de samenleving. Nauwe samenwerking tussen professionals, beleidsmakers en internationale autoriteiten is noodzakelijk voor onderzoek, ontwikkeling en technologie op het gebied van cultureel erfgoed. Lees meer

University Museums Research Symposium

APRU University Museums Research Symposium 2020 Universities and Architectural Heritage The Association of Pacific Rim Universities (APRU) is a network of universities from Asia, Australasia and the Americas. The association established the APRU University Museums Research Symposium in 2012 to bring participants together for the sharing of research and education initiatives concerning their universities’ cultural and scientific collections. Read more

7th Amsterdam Symposium on the History of Food

In verband met corona helaas afgelast On 13 and 14 November 2020, the 7th Amsterdam Symposium on the History of Food will take place in the Aula of the University of Amsterdam. This year’s topic is: Food and the Environment: The Dynamic Relationship Between Food Practices and Nature Ever since hunters and gatherers made the switch to sedentary forms of farming some 13,000 years ago, the way people produce and consume food has profoundly shaped the world in which we live. Although the idea of the ‘environment’ – which we now use to describe the scale and scope of this human impact on the planet – is a relatively modern concept, historians, archaeologists and ecologists have carefully traced the continual interconnectedness of food and the environment. Indeed, changes in dietary patterns have been intrinsically linked to climate change and demographics throughout history, and the question of how to feed a growing population has been at the centre of major developments in food production innovations from the Neolithic Revolution onwards. Read more

Dijksterhuislezing 2020

Op vrijdag 13 november organiseert de SAE haar Symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Vrije Universiteit. De Dijksterhuislezing wordt uitgesproken door Prof. Dr. Jaqueline Bel, Hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. (Multatuli Leerstoel). De titel van de lezing is: Multatuli en Kuyper, een onverwachte verwantschap? Meer informatie & aanmelden

Reuvens-digi-dagen 2020

De Reuvensdagen, die op 19 en 20 november voor de vijftigste keer zouden plaatsvinden, gaan niet door. Geïnteresseerden kunnen op 19 en 20 november wel een online minicongres volgen. Lees meer.

Kuyper Centennial Congress

Samen met de Faculteit Religie en Theologie, de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit Rechtsgeleerdheid organiseert het HDC een internationaal congres ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Abraham Kuyper. Tal van sprekers uit binnen- en buitenland belichten aspecten van zijn leven, werk en invloed. Lees meer

Bookkeeping Without Writing: Early administrative technologies in context

NINO POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW 1ST ANNUAL CONFERENCE The Neolithic (c. 10,500-6,000 BC) in the Near East marks a key point in human evolution. Communities abandoned their mobile hunter-gather lifestyle in favour of permanent, farming villages. This resulted in significant changes in social structure and subsistence strategies, alongside the development of skilled craft production and complex exchange networks. Evidence for how early villages were managed and how resources were distributed remains inconclusive. Read more

Kuyper en de Protestantse Kerk in Nederland

Een Kuyperherdenking is niet volledig zonder een publiekscongres over de betekenis van zijn denken en doen in kerkelijk Nederland. Als gevolg van de Doleantie ontstond in 1886 naast de Nederlandse Hervormde Kerk het rechtzinnige alternatief van de Gereformeerde Kerken in Nederland. In 2004 gingen beide denominaties weer samen verder onder één dak. Waar staan we nu? Het HDC organiseert een debat in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. Lees meer