Does science need heroes?

(Nobel) Prizes in the sciences in past and present September 29-30, 2023, Rijksmuseum Boerhaave, Leiden, the Netherlands. Presented by Rijksmuseum Boerhaave and the Institute for History, Theory and Ethics of Medicine of the Heinrich-Heine-University Düsseldorf, Germany. This symposium seeks to investigate how prize cultures have changed in the course of time, and what role prizes have (or should have) in current scientific practices. Prizes in the sciences are a barometer of how we look at scientific excellency and how we value scientific practices and results, both within and outside the scientific community. Studying prize cultures therefore can help to unravel social aspects of the scientific practice and how science is regarded in society. Read more

Iedereen professor!

Titel, toga en promotierecht voor universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren Hoewel universitair (hoofd)docenten grotendeels dezelfde plichten als hoogleraren hebben, hebben ze niet dezelfde rechten. De Jonge Akademie pleit met ‘Iedereen professor!’ voor het loskoppelen van de rechten rondom een promotietraject van het functieprofiel hoogleraar en voor het toekennen van deze rechten aan alle universitair (hoofd)docenten. Concreet betekent dit: iedere universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar mag een toga dragen, de titel professor voeren, in leescommissies in eigen en andere universiteiten optreden, meestemmen over cum laude en, indien passend, eigen promovendi promoveren tot de graad ‘doctor’. Lees meer