Wikipedia schrijfweken

Op Wikipedia is momenteel meer informatie te vinden over West-Europa en Noord-Amerika dan over de rest van de wereld. Wikipedia wil als ’s werelds grootste online encyclopedie echter zo volledig mogelijk zijn en een samenvatting vormen van alle menselijke kennis. Om die reden organiseert Wikimedia Nederland regelmatig activiteiten en projecten met als doel de geschiedenis en cultuur van landen met een historische connectie met Nederland op Wikipedia nauwkeuriger te beschrijven. Oktober staat daarom ook op Wikipedia in het teken van de Maand van de Geschiedenis. Lijkt het jou leuk om samen te werken aan het actualiseren, verbeteren en uitbreiden van kennis op Wikipedia over bepaalde gebieden waaronder Indonesië, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden? Door artikelen te schrijven en/of te verbeteren voor de online encyclopedie in bijvoorbeeld het Nederlands, Engels, Spaans of Papiaments? Of door het toevoegen van beeldmateriaal aan Wikimedia Commons, de mediabank van Wikipedia, en data aan Wikidata, een gestructureerde database? Neem deel aan de Wikipedia schrijfweken tijdens de Maand van de Geschiedenis! Lees er alles over op deze Wikipedia projectpagina. Lees meer

Opening online tentoonstelling Keuzes in oorlogstijd

Op 30 oktober opent de online tentoonstelling Keuzes in oorlogstijd. In de Tweede Wereldoorlog kwamen studenten en hoogleraren voor moeilijke keuzes te staan: het al dan niet tekenen van de loyaliteitsverklaring, meewerken met de bezetter of in het verzet gaan, of noodgedwongen onderduiken. Aan de hand van stukken uit de Leidse collecties worden hun keuzes en dilemma’s in oorlogstijd belicht. De opening van de tentoonstelling is om 15.00 uur online via de UBL-website te volgen. Lees meer

Op reis met Aletta: Een hoorspel

Vanaf: za 31-10-2020 Tot en met: zo 01-11-2020 Waar: Universiteitsmuseum Groningen, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a Reis mee met de Nederlandse activiste, én eerste studente aan de universiteit, Aletta Jacobs in haar wereldwijde strijd voor vrouwenkiesrecht in dit unieke en meeslepende hoorspel. Aletta Jacobs (1854 – 1929) is met recht te omschrijven als een powervrouw. Ze is de eerste vrouw in Nederland die een universitaire studie afrondde, ze zette zich in voor prostituees, introduceerde het pessarium in Nederland, bevocht vrouwenkiesrecht en reisde de wereld over om vrede te bevorderen. Lees meer

Werelddag van de Digitale Duurzaamheid 2020 (WDPD) Online

Ieder jaar, op de eerste donderdag in november, viert de erfgoedsector de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid. Doel van deze dag is om meer bekendheid te geven aan digitale duurzaamheid en om met elkaar te kijken wat we bereikt hebben en wat ons nog te doen staat. Zet 5 november 2020 in je agenda De ‘World Digital Preservation Day‘ is een initiatief van de Digital Preservation Coalition (DPC). Het Netwerk Digitaal Erfgoed coördineert de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid in Nederland. Dit jaar wordt het een online event. Binnenkort lees je op deze pagina meer over het programma. Lees meer

HackaLOD 2020

Op 13 en 14 november 2020 vindt er weer een HackaLOD plaats, de jaarlijkse erfgoedhackathon. Kan en wil jij nieuwe toepassingen maken op basis van data uit collecties van culturele instellingen? Laat ons via de voorinschrijving weten of je mee wilt doen en wat je wensen en ideeën zijn! HackaLOD in het hele land Het plan is dat de teams aan de slag gaan bij verschillende erfgoedinstellingen in het land. Zo kunnen deelnemers werken op een locatie waar een fysieke verbinding is tussen de data op het scherm en het erfgoed dat zich letterlijk onder hun voeten bevindt. De teams en de organisatie van de HackaLOD staan daarbij online met elkaar in verbinding, voor het uitwisselen van ideeën, expertise of even bijpraten. Na inschrijving gaan we teams en locaties met elkaar matchen, uiteraard in samenspraak. Daarom werken we dit jaar met een voorinschrijving. Mocht je al ideeën hebben of weten met welke data je aan de slag wilt gaan, laat het ons weten. Wij gaan ons best doen om de instelling die de data beheert als locatie te regelen. Lees meer

European Academic Heritage Day 2020

In this year of sudden and drastic social changes, big uncertainties, and social distancing due to the pandemic, we are determined to stay agile and connected. For European Academic Heritage day (18 November) we want to invite our members to look at their collections and select one object (in any way they might want to interpret this) and share the meaning this has for them or that they place on it in a campaign over Instagram and twitter. We want to reflect on how these individual stories and resources can be untapped to offer different views on the human condition and connect our academic heritage with the present. We thus explore our museum collections and their stories and invite you to connect and celebrate with us through the #EuropeanAcademicHeritageDay2020 campaign. Read more

Kuyperbiografen Jeroen Koch en Johan Snel in debat

In 2006 publiceerde historicus Jeroen Koch een vuistdikke biografie over Abraham Kuyper, die veel media-aandacht trok. Ter gelegenheid van het Kuyperjaar verschijnt hiervan een bijgewerkte editie. Tegelijkertijd lanceert historicus Johan Snel zijn boek over De zeven levens van Abraham Kuyper. Reden genoeg om hen beiden uit te nodigen voor een debat over misschien wel de meest omstreden Nederlander aller tijden. Lees meer

Kuyper en de dood

VU-universiteitshistoricus Ab Flipse en Bert Lever, voorzitter van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, en van de stuurgroep van het Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, presenteren een project rond het graf van Abraham Kuyper, dat gelegen is op de begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag, de woonplaats waar Kuyper in 1920 stierf. Lees meer

Kuyper en de literatuur

Kuypers doorbraak op het toneel van de Nederlandse cultuur en samenleving, onder meer via de oprichting van de Vrije Universiteit, viel samen met de geheel anders getoonzette beweging van de ‘Tachtigers’ in de literatuur. Over de relatie tussen de verschillende ideologische vernieuwingsbewegingen van de negentiende eeuw valt veel te zeggen. Het HDC organiseert een discussie in samenwerking met Jacqueline Bel, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde op de aan de VU gevestigde Multatuli-leerstoel). Lees meer