Instellingen Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

De vrije stad Amsterdam was een van de belangrijkste steden voor politiek en religieus gevoelige drukwerk, dat elders niet hadden kunnen verschijnen, in de Gouden Eeuw (eind 16de en 17de eeuw). De museale collecties dateren vooral uit de IJzeren Eeuw (19de en begin 20ste eeuw), een bloeiperiode voor de wetenschap. De UvA heeft een onderzoekzaal bij de Bijzondere Collecties en een vaste opstelling bij het archeologisch Allard Pierson Museum. Populaire cultuur is een speerpunt bij de Bijzondere Collecties. Het Allard Pierson Museum is vooral belangrijk vanwege de breedte van de collecties, waardoor het verhaal van vele culturen verteld kan worden. Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties gaan in de toekomst steeds meer samenwerken, zowel als het gaat om exposities als de ondersteuning van onderwijs en onderzoek.

Allard Pierson

Het Allard Pierson beheert en presenteert de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam.

Allard Pierson

Oude Turfmarkt 127-129
1012 GC Amsterdam

Algemene vragen:
Telefoonnummer receptie: +31(0)20 525 73 00
Telefoonnummer kassa: +31(0)20 525 5501
E-mailadres: info@allardpierson.nl

Naar de website

Museum Vrolik Amsterdam

De collectie van het Museum Vrolik vindt zijn oorsprong in de particuliere collectie normale anatomische, pathologisch anatomische, zoölogische en teratologische preparaten van professor Gerardus Vrolik (1775-1859) en zijn zoon professor Willem Vrolik (1801-1863). Na de dood van Willem dreigde de collectie te worden verkocht. Maar gelukkig wist een commissie uit de Amsterdamse burgerij haar in 1869 integraal te verwerven. De collectie werd overgedragen aan de gemeente en geplaatst in het Anatomisch Laboratorium van het Athenaeum Illustre, de voorloper van de UvA. De collectie is hierna steeds uitgebreid met schenkingen van andere particuliere collecties, zoals de collectie Hovius (een verzameling pathologische beenderen, geëxposeerd in een fraaie achttiende eeuwse kast) en de collectie Grevers (een tandheelkundige verzameling).
Museum Vrolik maakt deel uit van het landelijk netwerk Medisch Erfgoed.

Museum Vrolik

Faculteit der Geneeskunde Academisch Medisch Centrum (AMC)
Meibergdreef 15 1105 AZ Amsterdam

Telefoon: 020-5664927
E-mail: museumvrolik@amc.uva.nl

Naar de website

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam omvat alle bibliotheken van de universiteit, van het Academisch Medisch Centrum en van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. De bibliotheken hebben een gemeenschappelijke taak, werken nauw met elkaar samen en vullen elkaar aan. De bibliotheek biedt via het netwerk toegang tot elektronische informatie en via de bibliotheeklocaties toegang tot informatie in gedrukte vorm. De taak van de bibliotheek en het streven naar de samenhang en samenwerking, zijn verwoord in het Mission Statement.

Nieuwe diensten worden veelal ontwikkeld in projecten. De Bibliotheek van de Universiteit werkt ook nauw samen met andere wetenschappelijke bibliotheken en organisaties op het gebied van de wetenschappelijke informatievoorziening, in binnen- en buitenland. De basis van de bibliotheek is gelegd in 1578, toen de boeken en manuscripten van katholieke kerkelijke instellingen in Amsterdam die aan de stadsregering waren vervallen, samengevoegd werden tot een Stedelijke bibliotheek.

De Vereniging van Vrienden van de UB bevordert de belangstelling voor de bibliotheek en biedt financiële ondersteuning bij de aankoop van bijzondere uitgaven.

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Singel 425
1012 WP Amsterdam

Telefoon: 020 – 525 2301
E-mail: secr-uba@uva.nl

Naar de website