Instellingen Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

De vrije stad Amsterdam was een van de belangrijkste steden voor politiek en religieus gevoelige drukwerk, dat elders niet hadden kunnen verschijnen, in de Gouden Eeuw (eind 16de en 17de eeuw). De museale collecties dateren vooral uit de IJzeren Eeuw (19de en begin 20ste eeuw), een bloeiperiode voor de wetenschap. De UvA heeft een onderzoekzaal bij de Bijzondere Collecties en een vaste opstelling bij het archeologisch Allard Pierson Museum. Populaire cultuur is een speerpunt bij de Bijzondere Collecties. Het Allard Pierson Museum is vooral belangrijk vanwege de breedte van de collecties, waardoor het verhaal van vele culturen verteld kan worden. Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties gaan in de toekomst steeds meer samenwerken, zowel als het gaat om exposities als de ondersteuning van onderwijs en onderzoek.

UvA Bijzondere Collecties

De Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto’s en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.

Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.

UvA Bijzondere Collecties

Oude Turfmarkt 129
1012 GC Amsterdam

Telefoon: 020–525 7300
E-mail: ub-baliebc@uva.nl

Naar de website

Allard Pierson Museum

Het Allard Pierson Museum is het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. De antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk komen in het museum opnieuw tot leven. Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 4000 voor Chr. tot 500 na Chr. geven een goed beeld van het dagelijks leven, mythologie en godsdienst in de antieke Oudheid.

Allard Pierson Museum

Oude Turfmarkt 127
1012 GC Amsterdam

Telefoon:  020-525 2556
E-mail:  allard.pierson.museum@uva.nl

Naar de website

Artis Bibliotheek

De Artis Bibliotheek is onderdeel van de Bijzondere Collecties van de UvA en begon haar bestaan als bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra’ in 1838. In 1868 verhuisde de bibliotheek naar een speciaal ervoor ontworpen gebouw, gelegen aan de Plantage Middenlaan 45, nabij de dierentuin Artis. Het is ontworpen door de bekende Nederlandse architect Gerlof Bartholomaeus Salm in de zogenaamde ‘eclectische stijl’.  De collectie omvat een natuurhistorische collectie van ca. 16.000 drukken, ca. 90.000 prenten, ca. 200 manuscripten en verder archieven en documentatiesystemen van biologen.

Artis Bibliotheek

Plantage Middenlaan 45
1018 DC Amsterdam

Telefoon: 020 525 5898
E-mail: j.mulder1@uva.nl

Naar de website

Museum Vrolik Amsterdam

De collectie van het Museum Vrolik vindt zijn oorsprong in de particuliere collectie normale anatomische, pathologisch anatomische, zoölogische en teratologische preparaten van professor Gerardus Vrolik (1775-1859) en zijn zoon professor Willem Vrolik (1801-1863). Na de dood van Willem dreigde de collectie te worden verkocht. Maar gelukkig wist een commissie uit de Amsterdamse burgerij haar in 1869 integraal te verwerven. De collectie werd overgedragen aan de gemeente en geplaatst in het Anatomisch Laboratorium van het Athenaeum Illustre, de voorloper van de UvA. De collectie is hierna steeds uitgebreid met schenkingen van andere particuliere collecties, zoals de collectie Hovius (een verzameling pathologische beenderen, geëxposeerd in een fraaie achttiende eeuwse kast) en de collectie Grevers (een tandheelkundige verzameling).
Museum Vrolik maakt deel uit van het landelijk netwerk Medisch Erfgoed.

Museum Vrolik

Faculteit der Geneeskunde Academisch Medisch Centrum (AMC)
Meibergdreef 15 1105 AZ Amsterdam

Telefoon: 020-5664927
E-mail: museumvrolik@amc.uva.nl

Naar de website

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam omvat alle bibliotheken van de universiteit, van het Academisch Medisch Centrum en van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. De bibliotheken hebben een gemeenschappelijke taak, werken nauw met elkaar samen en vullen elkaar aan. De bibliotheek biedt via het netwerk toegang tot elektronische informatie en via de bibliotheeklocaties toegang tot informatie in gedrukte vorm. De taak van de bibliotheek en het streven naar de samenhang en samenwerking, zijn verwoord in het Mission Statement.

Nieuwe diensten worden veelal ontwikkeld in projecten. De Bibliotheek van de Universiteit werkt ook nauw samen met andere wetenschappelijke bibliotheken en organisaties op het gebied van de wetenschappelijke informatievoorziening, in binnen- en buitenland. De basis van de bibliotheek is gelegd in 1578, toen de boeken en manuscripten van katholieke kerkelijke instellingen in Amsterdam die aan de stadsregering waren vervallen, samengevoegd werden tot een Stedelijke bibliotheek.

De Vereniging van Vrienden van de UB bevordert de belangstelling voor de bibliotheek en biedt financiële ondersteuning bij de aankoop van bijzondere uitgaven.

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Singel 425
1012 WP Amsterdam

Telefoon: 020 – 525 2301
E-mail: secr-uba@uva.nl

Naar de website