Instellingen Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

De collecties bestrijken alle disciplines binnen de universiteit, met nadruk op de natuurwetenschappen, de (dier)geneeskunde en de tandheelkunde. Met ruim 200.000 objecten is het de grootste wetenschapshistorische collectie van Nederland. Een topstuk van de Universiteitsbibliotheek is het Utrecht Psalter, onlangs opgenomen in de UNESCO’s Memory of the World Register.
Het Universiteitsmuseum maakt erfgoed en wetenschap benaderbaar voor een breed publiek. Studenten krijgen aan de hand van de collectie onderwijs. Wetenschapswijsheid, onderzoekend leren en actieve publieksparticipatie zijn belangrijke uitgangspunten voor het Universiteitsmuseum.
Het museum wil zich ontwikkelen tot het onderzoekmuseum van Nederland; een dynamische ontmoetingsplek waar de collectie een hoofdrol speelt en de bezoeker daarnaast zelf kan bijdragen aan onderzoek en kan ervaren hoe je wetenschappelijk onderzoek verricht.

Universiteitsmuseum Utrecht

Utrecht – Kinderen doen proefjes in het Jeugdlab van het Universiteitsmuseum.

Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie academisch erfgoed.
Het museum is ingebed in de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met wetenschappers van hoog niveau.
Het gaat in het Universiteitsmuseum niet zozeer om het overdragen van kennis, maar over het wetenschappelijk proces, de impact van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van begrip over hoe wetenschap werkt.

Universiteitsmuseum Utrecht

Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht

Telefoon: 030-2538008
E-mail: Info.museum@uu.nl

Overige contact- en bezoekinformatie: zie de website.

Naar de website

Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bestaan uit vele omvangrijke collecties handschriften, gedrukte boeken van vóór 1901, zeldzame en kostbare gedrukte werken van latere datum en land- en zeekaarten. De bibliotheek draagt de zorg voor de verwerving, conservering, ontsluiting en beschikbaarstelling van dit materiaal.

Het vaak unieke materiaal van de Bijzondere Collecties bevindt zich in de bibliotheek op de Uithof, Heidelberglaan 3, op de 6e verdieping. Het materiaal is daar te raadplegen in één van de twee leeszalen (openingstijden: maandag tot en met vrijdag, 9:00-17:00 uur). Naast deze zalen is er een uitgebreide handbibliotheek (de handboekerij) en een informatiebalie waar u terecht kunt met vragen.

Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Heidelberglaan 3
3584 CS Utrecht

Telefoon: 030 253 6633 (Bijzondere Collecties)
E-mail: bibliotheek@uu.nl

Overige contact- en bezoekinformatie: zie website.

Naar de website

Universiteitsbibliotheek Utrecht

Collecties: Theologie, Wijsbegeerte, Sociale Wetenschappen en collecties van de faculteit Geowetenschappen, collectie algemene (naslag)werken (inclusief DOBI), de Kaartenzaal, de Testotheek Sociale Wetenschappen, de afdeling Bijzondere Collecties en de centrale depots, de bibliotheek van het Centrum IIMO.

Universiteitsbibliotheek Uithof

Heidelberglaan 3
3584 CS Utrecht
Postbus 80124
3508 TC Utrecht
Telefoon: 030 253 66 12
E-mail: bibliotheek@uu.nl

Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Drift 27
3512 BR Utrecht
Telefoon: 030 253 61 15
E-mail: bibliotheek@uu.nl

Overige contact- en bezoekinformatie: zie website.

Naar de website

Botanische Tuinen Utrecht

De Utrechtse Botanische Tuinen zijn een onderdeel van de Universiteit Utrecht en liggen in het hart van het universitaire centrum De Uithof. De Tuinen, met een oppervlakte van 9 hectare, zijn aangelegd op en rondom het 19de-eeuwse Fort Hoofddijk.
Hier vindt u de prachtige Rotstuin, de Systeemtuin, de (sub)tropische collecties, de Thematuin en De Vlinderhof.

Botanische Tuinen Utrecht

Kantoor: Budapestlaan 6
3584 HD Utrecht
Postbus 80162
3508 TD Utrecht

Bezoekadres Botanische tuinen
Budapestlaan 17
3584 HD Utrecht

Telefoon: 030-253 1826
E-mail: botanische.tuinen@uu.nl

Openingstijden en overige bezoekinformatie: zie website.

Naar de website

Museum Bleulandinum

Het museum is genoemd naar Jan Bleuland. Hij legde de basis voor de museumcollectie. De Universiteit van Utrecht kreeg deze collectie in 1838. De collectie bestaat onder andere uit prachtige wasmodellen van het menselijk lichaam.

Het museum Bleulandinum is genoemd naar Jan Bleuland. Hij legde de basis van de museumcollectie die in 1838 werd verworven door de Universiteit van Utrecht. De collectie is een bijzondere verzameling waaronder prachtige wasmodellen van het menselijk lichaam.

Bezoek ook het Bleulandkabinet in het Universiteitsmuseum Utrecht.

Museum Bleulandinum

Het museum zit in het Stratenum, onderdeel van het gebouwencomplex van het UMC Utrecht. Bezoek alleen op afspraak.

Stratenum
Universiteitsweg 100
3584 CG Utrecht

Telefoon: 088-7568337 (secretariaat afdeling anatomie)

Meer informatie: zie de website.

Naar de website

Museum en Faculteit Diergeneeskunde Utrecht

De faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige in Nederland en behoort tot de internationale top als het gaat om onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. De faculteit heeft een onderzoekschool – Graduate School Animal Health (GSAH) – en verzorgt het wetenschappelijk onderwijsprogramma voor de opleiding tot dierenarts.

(meer…)

Museum Diergeneeskunde

Universiteitsmuseum Utrecht
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht

E-mail: p.a.koolmees@uu.nl (conservator), c.m.g.hartong@uu.nl (assistent-conservator)
Telefoon: 030-2536489

Naar de website