Instellingen Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

De RUG heeft een aanmerkelijk aantal belangwekkende individuele stukken, maar vooral de uniciteit van de collecties als geheel in Noord-Nederland is belangrijk. Het Universiteitsmuseum beheert belangwekkende medisch-anatomische, volkenkundige, natuurhistorische en natuurwetenschappelijke collecties, alsmede de collecties over de geschiedenis van de Rijksuniversiteit zelf. De afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek draagt zorg voor de collectie papyri, middeleeuwse en na-middeleeuwse handschriften, vroege drukken, kaarten en brieven die de universiteit sinds haar oprichting in 1614 heeft verworven. Nabije collecties van belang zijn die van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en de vakgroep Archeologie.

Universiteitsmuseum Groningen

Het Universiteitsmuseum is de plaats waar de meest uiteenlopende verzamelingen van de Groningse universiteit zijn te zien, van anatomie tot zoologie. Het museum organiseert tentoonstellingen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en duikt ook in de geschiedenis van de universiteit en het studentenleven. Behalve deze museale collecties beheert het Universiteitsmuseum ook diverse andere collecties van de Groningse universiteit, zoals de portrettengalerij van hoogleraren. Het Universiteitsmuseum maakt wetenschap tot een avontuurlijke ontdekkingsreis.

Universiteitsmuseum Groningen

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a
9712 EA Groningen

Telefoon: 050-3635083
E-mail: universiteitsmuseum@rug.nl
Contact collectiebeheer: drs. R. ter Sluis / r.ter.sluis@rug.nl

Toegangsprijzen en bezoekinformatie: zie de website

Naar de website

Bijzondere Collecties UB Groningen

Tot Bijzondere Collecties worden gerekend handschriften, incunabelen, gedrukte werken uit de 16e, 17e en 18e eeuw, pamfletten, bibliofiele uitgaven, brievencollecties, persoonlijke nalatenschappen, historische atlassen en kaarten enz.

Bijzondere Collecties UB Groningen

Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Telefoon: 050-3635064 / 06 27851971 (balie studiezaal)
Contact collectiebeheer: Dr. A.H. (Adrie) van der Laan / a.h.van.der.laan@rug.nl

Contact- en bezoekinformatie: zie de website

Naar de website

Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen

De Universiteitsbibliotheek Groningen bestaat uit de Universiteitsbibliotheek Binnenstad en een aantal vakbibliotheken. De UB Binnenstad fungeert als informatiecentrum voor de gehele universitaire gemeenschap, de andere bibliotheken zijn informatiecentra voor onderwijs en onderzoek van de eigen faculteit.

Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen

Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Telefoon: 050-3635020 (servicebalie)
E-mail: bibliotheek@rug.nl

Bezoekinformatie UB en locaties : zie de website

Naar de website

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Het DNPP heeft als doelstelling ‘systematische en algemeen toegankelijke documentatie’ over de politieke partijen in Nederland te verschaffen. Het accent ligt daarbij op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer; hun parlementaire werkzaamheden zijn vastgelegd in de Handelingen. Het op het DNPP aanwezige materiaal bestrijkt de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw, toen de eerste partijen werden opgericht.

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Telefoon: 050 3636830
E-mail: dnpp@rug.nl

Contact- en bezoekinformatie: zie de website

Naar de website

Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen

Het Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG) verzamelt, beheert en verstrekt informatie over de geschiedenis van de psychologie, de pedagogiek en onderwijskunde in Nederland.

Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen

Heymansgebouw kamer 154
Grote Kruisstraat 2 /1
9712 TS Groningen

Telefoon: 050-3636465 / 06-45303043 (Coördinator ADNG)
E-mail: info@adng.nl

Contact- en bezoekinformatie: zie de website

Naar de website

Groninger Instituut voor Archeologie

Uitvoeren, bevorderen en coördineren van oecologisch- en cultureel-archeologisch onderzoek op het gebied van de materiële resten van de samenlevingen uit het verleden. Archeologisch nederzettingsonderzoek speelt een centrale rol. Naast de bestudering van de nederzetting in zijn culturele context wordt er aandacht besteed aan de natuurwetenschappelijke component van het onderzoek, waarbij vooral verband wordt gelegd tussen nederzetting en natuurlijke omgeving. Daarbij krijgt artefaktenonderzoek bijzondere aandacht.

Groninger Instituut voor Archeologie

Poststraat 6
9712 ER Groningen

Telefoon: 050 363 6712
E-mail: gia@rug.nl
Overzicht collecties en mewerkers

Naar de website

Hortus Haren

De Hortus Botanicus in het Groningse Haren is één van de oudste botanische tuinen van Nederland. Op een oppervlakte van ruim 20 hectare zijn zeer veel verschillende thematuinen te bewonderen. Enkele hoogtepunten zijn de Chinese Tuin, de ecologische Laarmantuin en de rotstuin. Het hele jaar door is de Hortus buitengewoon boeiend.

Hortus Haren

Kerklaan 34
9751 NN Haren (Gn)

Telefoon: 050 537 00 53
E-mail: info@hortusharen.nl

Contact- en bezoekinformatie: zie de website

Naar de website