Instellingen Rijksuniversiteit Groningen Groninger Instituut voor Archeologie

Groninger Instituut voor Archeologie

Uitvoeren, bevorderen en coördineren van oecologisch- en cultureel-archeologisch onderzoek op het gebied van de materiële resten van de samenlevingen uit het verleden. Archeologisch nederzettingsonderzoek speelt een centrale rol. Naast de bestudering van de nederzetting in zijn culturele context wordt er aandacht besteed aan de natuurwetenschappelijke component van het onderzoek, waarbij vooral verband wordt gelegd tussen nederzetting en natuurlijke omgeving. Daarbij krijgt artefaktenonderzoek bijzondere aandacht.

Groninger Instituut voor Archeologie

Poststraat 6
9712 ER Groningen

Telefoon: 050 363 6712
E-mail: gia@rug.nl
Overzicht collecties en mewerkers

Naar de website