Instellingen Rijksuniversiteit Groningen Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Het DNPP heeft als doelstelling ‘systematische en algemeen toegankelijke documentatie’ over de politieke partijen in Nederland te verschaffen. Het accent ligt daarbij op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer; hun parlementaire werkzaamheden zijn vastgelegd in de Handelingen. Het op het DNPP aanwezige materiaal bestrijkt de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw, toen de eerste partijen werden opgericht.

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Telefoon: 050 3636830
E-mail: dnpp@rug.nl

Contact- en bezoekinformatie: zie de website

Naar de website