Instellingen Universiteit Leiden Academisch Historisch Museum

Academisch Historisch Museum

Voor de universitaire collectie van het Academisch Historisch Museum is geen passender plek te bedenken dan het Academiegebouw, het oudste onderkomen van de Universiteit Leiden. Dit gebouw huisvest sinds 1575 de Universiteit Leiden. In een museaal lint zijn de objecten verweven met de geschiedenis van de verschillende ruimtes. Zo is de toga van Cleveringa met een fragment uit de verzetsrede van 1940 en de Leidse zegetocht van Churchill op film te zien in de togakamer. Bij het schilderij van de stichter Willem van Oranje in de Senaatskamer is in het karpet een zin te lezen uit de brief waar hij het voorstel deed voor de oprichting van de Leidse universiteit als ‘bewaernisse der gantscher landen’. Het paarse tapijt is vormgegeven door de bekende typograaf Gerard Unger in de Leidse letter.

De opstelling van het Academisch Historisch Museum is niet publiek toegankelijk. Beperkte openstelling tijdens Open Monumentendag.

Academisch Historisch Museum

Academiegebouw, Universiteit Leiden
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Telefoon: 071 5271210 (portiersloge) of 071- 5275749
E-mail: academiegebouw@ics.leidenuniv.nl

Naar de website