Instellingen Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

‘Waar innovatie begint’ is het motto van de TU/e. Tenslotte zijn ingenieurs en technici mensen die neigen naar de toekomst te kijken. Hoe kan academisch erfgoed een rol spelen bij het vertellen van de geschiedenis van de wetenschap aan nieuwe generaties studenten op een jonge (zestig jaar oude) universiteit? Een prachtig voorbeeld is de elektrostatische machine die Martinus van Marum in 1784 bouwde en sinds die tijd in het Teylers Museum in Haarlem getoond wordt. In 1968 bouwden technici uit Eindhoven deze machine exact na. Deze replica heeft een prominente plaats in FLUX, het nieuwe gebouw van de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde, waar wetenschappers zich wijden aan onderwerpen als fotonica en nanofysica. De elektrostatische machine, eens een instrument dat wetenschappers gebruikten om de grenzen van de kennis te verleggen, symboliseert nu hoe het veld van elektrotechniek is voortgekomen uit de natuurkunde.

Data Management and Library

Het hoofdbestanddeel van het academisch erfgoed aan de TU/e is het beeldarchief. Data Management and Library (DML) beheert een archief van naar schatting 110.000 negatieven (periode ca. 1955-2003) en ca. 10.000 prints. Grotendeels is dit materiaal afkomstig van de eigen fotografische dienst, maar er is ook materiaal voorhanden van externe fotografen, bijvoorbeeld Martien Coppens.

Ook het papieren archief en de bibliotheekcollectie bevatten bestanddelen die tot het erfgoed kunnen worden geregeld, en bij diverse faculteiten en diensten zijn fysieke objecten aanwezig die op termijn de moeite van het bewaren waard zijn. DML heeft het voornemen op dit materiaal beter in kaart te brengen, en er komt binnenkort een nieuwe beeldbank met digitaal materiaal beschikbaar. De Commissie Kunst en Erfgoed adviseert DML over het te ontwikkelen beleid op het gebied van erfgoed.

Data Management and Library

Gebouw MetaForum, Groene Loper 5
Postbus 90159
5600 RM Eindhoven

Telefoon: 040 247 2381
E-mail: Library.helpdesk@tue.nl

Contact- en bezoekinformatie: zie de website

Naar de website