Ga terug naar de vitrine

Toga en kap

Academisch Historisch Museum

Collectie: Academisch Historisch Museum

Op de zolder van het Academiegebouw werden in 1993 drie toga’s gevonden. Op basis van een tekening konden deze toga’s worden geïdentificeerd als promotiemantels. Dit soort mantels werden gedragen bij de ‘more majorum’ promotie, een kostbare publieke promotieceremonie die in de zeventiende eeuw aan de Universiteit Leiden gebruikelijk was. Tijdens het eeuwfeest van 1775 promoveerden drie studenten volgens dit oude gebruik. Een van de toga’s is te zien in het Academiegebouw.

Toga en kap, eind 18e eeuw. Zijdedamast, wollen keper en zijdefluweel.

Geen aanvullende informatie.

Academisch Historisch Museum

Voor de universitaire collectie van het Academisch Historisch Museum is geen passender plek te bedenken dan het Academiegebouw, het oudste onderkomen van de Universiteit Leiden. Dit gebouw huisvest sinds 1575 de Universiteit Leiden. In een museaal lint zijn de objecten verweven met de geschiedenis van de verschillende ruimtes. Zo is de toga van Cleveringa met een fragment uit de verzetsrede van 1940 en de Leidse zegetocht van Churchill op film te zien in de togakamer. Bij het schilderij van de stichter Willem van Oranje in de Senaatskamer is in het karpet een zin te lezen uit de brief waar hij het voorstel deed voor de oprichting van de Leidse universiteit als ‘bewaernisse der gantscher landen’. Het paarse tapijt is vormgegeven door de bekende typograaf Gerard Unger in de Leidse letter.

De opstelling van het Academisch Historisch Museum is niet publiek toegankelijk. Beperkte openstelling tijdens Open Monumentendag.

Academisch Historisch Museum Academiegebouw, Universiteit Leiden Rapenburg 73 2311 GJ Leiden Telefoon: 071 5271210 (portiersloge) of 071- 5275749 E-mail: academiegebouw@ics.leidenuniv.nl
Naar de website
Academisch Historisch Museum is een onderdeel van de Universiteit Leiden