Ga terug naar de vitrine

Prent zwart aapje

UvA Bijzondere Collecties

Collectie: Artis Bibliotheek

Prent Simia Nigra (zwart aapje)

Tekening door G. Edwards, gravure door I.M. Seligmann, ongedateerd kopergravure, met de hand ingekleurd. Dit zwarte aapje is afkomstig uit de Iconographia Zoologica. De collectie is in de negentiende eeuw begonnen door T.G. van Lidth de Jeude en voortgezet door R.T. Maitland. De ordening is op diersoort. Getracht werd van elke diersoort tenminste één afbeelding te hebben. In veel gevallen zijn er meer prenten van één soort. De prenten zijn opgeslagen in 226 houten boekdozen. De meest opvallende gouaches en aquarellen, zoals van Maria Sibylla Merian, worden bewaard in de zogenaaamde Notariskast. Een schatting van het aantal exemplaren is niet te geven en loopt uiteen van enkele tienduizenden tot meer dan 100.000.

Geen aanvullende informatie.

UvA Bijzondere Collecties

De Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto’s en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.

Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.

UvA Bijzondere Collecties Oude Turfmarkt 129 1012 GC Amsterdam Telefoon: 020–525 7300 E-mail: ub-baliebc@uva.nl
Naar de website
UvA Bijzondere Collecties is een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam