Ga terug naar de vitrine

Pedelstaf Diergeneeskunde

Universiteitsmuseum Utrecht

Collectie: Numanstichting

Thema diergeneeskunde

Materiaal: anorganisch

organisch

Objecttype kostuums

meubelen

schilderijen

Omvang 200 objecten

Opmerking

Contact:  Dhr. dr. P.A. Koolmees

Pedelstaf van de faculteit Diergeneeskunde (voorheen Veeartsenijkundige Hoogeschool). Gemaakt in 1918

Zoals dat ook gebruikelijk was in de andere universiteiten en hogescholen, besloot men tot de aanschaf van een pedellenstaf. Al voor de officiële opening was hiertoe een bedrag van f 400,- gereserveerd. De staf gold als symbool voor de autoriteit van de rector van de Hogeschool. De pedel was een functionaris die de staf voor de rector uitdroeg bij de officiele plechtigheden. Daarnaast had hij andere taken, zoals de inschrijving van de studenten, het innen van collegegelden en andere ondersteunende werkzaamheden.

Prof.dr.W.Vogelsang, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Utrechtse universiteit,trad op als adviseur voor het uiterlijk van de staf. Voor het zegel van de nieuwe hogeschool had hij al aangeraden een voorstelling van Androcles en de leeuw te kiezen. Wat betreft de decoratie van de staf stelde hij voor een soortgelijke voorstelling Œen ronde bosse‚ te laten maken. Uiteindelijk is ervoor gekozen om als bekroning op de staf volgens de oude traditie een beeld van Minerva aan te brengen. Deze Minervafiguur op de in 1918 door de firma Begeer vervaardigde staf is uitgevoerd in een stijl, die aansluit bij de sculptuur van onder andere J. Mendes da Costa.

Geen aanvullende informatie.

Universiteitsmuseum Utrecht

Utrecht – Kinderen doen proefjes in het Jeugdlab van het Universiteitsmuseum.

Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie academisch erfgoed.
Het museum is ingebed in de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met wetenschappers van hoog niveau.
Het gaat in het Universiteitsmuseum niet zozeer om het overdragen van kennis, maar over het wetenschappelijk proces, de impact van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van begrip over hoe wetenschap werkt.

Universiteitsmuseum Utrecht Lange Nieuwstraat 106 3512 PN Utrecht Telefoon: 030-2538008 E-mail: Info.museum@uu.nl Overige contact- en bezoekinformatie: zie de website.
Naar de website
Universiteitsmuseum Utrecht is een onderdeel van de Universiteit Utrecht