Ga terug naar de vitrine

Marmor Smyrnense

Universiteitsmuseum Utrecht

Collectie : aardewerk, metaal, glas en scherven

Instelling UU – Universiteitsmuseum Utrecht

Naam Collectie aardewerk, metaal, glas en scherven

Thema archeologie

Materiaal anorganisch

Objecttype gebruiksvoorwerpen

opgravingsmateriaal

Omvang: 800 objecten

Contact: Mw. A. De Jong (?)

Een plaat marmer met Grieks opschrift, gemaakt waarschijnlijk tussen 100 en 200 na Christus.

Deze grafsteen is gemaakt in Smyrna, een stad in Klein Azië. De vertaling van de inscriptie luidt:

Dit is een mens, zie wat je bent en wat je te wachten staat

Kijk naar dit beeld en denk na over je dood.

Leef niet als een mens die nog een eeuwigheid voor zich heeft.

Maar ook niet als iemand die gauw zal sterven

Zodat je op je oude dag niet bespot zult worden

Omdat je gebukt gaat onder armoede.

De ruimte onder de inscriptie was waarschijnlijk bedoeld voor de naam van de overledene. Het feit dat daar niets is ingevuld, kan er op duiden dat de steenhouwer de steen niet heeft verkocht.Mogelijk was de doodskop, bovenaan, oorspronkelijk een theatermasker. Zulke maskers werden vaak afgebeeld bij een peinzende man. De Grieken gebruikten aanvankelijk het menselijk skelet niet als symbool voor de dood. Later kan de steenhouwer de steen hebben gemoderniseerd en het masker hebben veranderd in een doodskop.

Geschiedenis:

Omstreeks 1750 kreeg de Utrechtse hoogleraar in de Griekse taal- en letterkunde Rijklof Michael van Goens deze steen cadeau van een verzamelaar. Van Goens schonk in 1779 de steen aan de stadsbibliotheek. Na wat omzwervingen kwam ze in 1954 weer bij de universiteit terug.

Geen aanvullende informatie.

Universiteitsmuseum Utrecht

Utrecht – Kinderen doen proefjes in het Jeugdlab van het Universiteitsmuseum.

Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie academisch erfgoed.
Het museum is ingebed in de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met wetenschappers van hoog niveau.
Het gaat in het Universiteitsmuseum niet zozeer om het overdragen van kennis, maar over het wetenschappelijk proces, de impact van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van begrip over hoe wetenschap werkt.

Universiteitsmuseum Utrecht Lange Nieuwstraat 106 3512 PN Utrecht Telefoon: 030-2538008 E-mail: Info.museum@uu.nl Overige contact- en bezoekinformatie: zie de website.
Naar de website
Universiteitsmuseum Utrecht is een onderdeel van de Universiteit Utrecht