Ga terug naar de vitrine

Kroon van Germanicus

Universiteitsmuseum Utrecht

Collectie : maskeradekostuums, Universiteitsgeschiedenis

Thema studentenleven

Materiaal anorganisch

Objecttype kostuums

Omvang 110 objecten

Zilveren Beker en Kroon, Maskerade 1906

De zilveren beker en kroon zijn attributen uit de lustrumviering van de universiteit in 1906. Het thema dat jaar was Germanicus. Zowel in opzet als in financieel opzicht was dit het grootste lustrum ooit. Onderdeel van het programma was een gekostumeerde historische optocht, maskerade genoemd, met aan het hoofd Caius Julius Caesar Germanicus Drusus Imperator. De student die deze rol van veldheer vervulde, droeg de zilveren kroon. In zijn gevolg liepen een priestergroep, witte offerstieren en gevangenen mee.

Hoogtepunt van het feest waren de wagenrennen die werden gehouden in een groots nagebouwd Circus Maximus. De winnaar kreeg een zilveren beker.

De hoofdfiguur van de maskerade moest overigens ‘van goeden huize’ komen. Niet alleen betaalde hijzelf zijn kostuum en in dit geval de zilveren kroon, maar ook bood hij na afloop van de intocht de receptie aan.

Lustrumvieringen behoren sinds de oprichting van de Utrechtse universiteit (1636) tot de hoogtepunten van het universitaire leven. Vanaf de achttiende eeuw vierden de studenten deze jubelfeesten met maskerades. In de negentiende eeuw, een eeuw met grote belangstelling voor geschiedenis, werden de lustrumfeesten steeds grootser van opzet. De studenten betrokken de hele stad bij de festiviteiten: ze richtten grote feestterreinen in en versierden de stad volledig in de sfeer van het thema.

Jarenlang droeg de universiteit het Utrecht Studenten Corps (USC) op het lustrum en de maskerade te organiseren. Het Corps vierde namelijk in hetzelfde jaar zijn lustrum als de universiteit. De laatste echte maskerade vond plaats in 1961, alleen georganiseerd door het USC. De universiteit organiseerde met ingang van dat jaar haar eigen lustrumactiviteiten.

(tekst afkomstig van website UM)

Geen aanvullende informatie.

Universiteitsmuseum Utrecht

Utrecht – Kinderen doen proefjes in het Jeugdlab van het Universiteitsmuseum.

Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie academisch erfgoed.
Het museum is ingebed in de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met wetenschappers van hoog niveau.
Het gaat in het Universiteitsmuseum niet zozeer om het overdragen van kennis, maar over het wetenschappelijk proces, de impact van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van begrip over hoe wetenschap werkt.

Universiteitsmuseum Utrecht Lange Nieuwstraat 106 3512 PN Utrecht Telefoon: 030-2538008 E-mail: Info.museum@uu.nl Overige contact- en bezoekinformatie: zie de website.
Naar de website
Universiteitsmuseum Utrecht is een onderdeel van de Universiteit Utrecht