Ga terug naar de vitrine

Kaart van de Maliebaan

Universitaire bibliotheken Leiden

Collectie Bijzondere Collecties

Ten tijde van de reformatie kwam de Universiteit Leiden in het bezit van landerijen die voorheen aan de Abdij van Egmond en verschillende conventen in Leiden hadden toebehoord. De pachtopbrengst van deze landerijen was een belangrijke bron van inkomsten voor de toen nog jonge universiteit. In de periode 1643-1645 vervaardigde de vooraanstaande Rijnlandse landmeter Johannes Dou een perkamenten kaartboek van deze landerijen, die zich allemaal in de directe omgeving van de stad bevonden. Eén van deze percelen is aangeduid als ‘Palmailge baen’, een maliebaan. Op deze plek langs de Schie aan de achterzijde van de Universiteitsbibliotheek loopt nog steeds de Maliebaan. De baan is destijds door de universiteit op één van haar eigen stukken land aangelegd om malie te spelen, een spel waarbij een houten bal met een slaghout zo snel mogelijk tussen twee palen moest worden geslagen. Volgens de kaart was de baan 187 roeden lang, ongeveer 700 meter.

Geen aanvullende informatie.

Universitaire bibliotheken Leiden

Sinds 2010 beschikt de Universiteitsbibliotheek Leiden over een nieuwe tentoonstellingsruimte, waar het hele jaar door bijzondere boeken en prenten uit de collecties getoond worden, steeds binnen een ander thema. Toegang is gratis.

Manuscript of the Tuibeitu, probably 18th century , Collection Leiden University Libraries

 

Universitaire bibliotheken Leiden Witte Singel 27 (WSD-gebouw 1169) 2311 BG Leiden Postbus 9501 2300 RA Leiden Contactpersoon: Erik Weber Telefoon: 071-5271585 Bezoekinformatie en locaties : zie de website
Naar de website
Universitaire bibliotheken Leiden is een onderdeel van de Universiteit Leiden