Ga terug naar de vitrine

Gemmen

Universiteitsmuseum Utrecht

Collectie: daktyliotheek

Thema: archeologie

Materiaal:anorganisch

papier

Objecttype: boeken

gemmen

Omvang: 3003 objecten

In de Oudheid zijn talloze halfedelstenen tot gem bewerkt. In Egypte hadden ze bijvoorbeeld vaak de vorm van een scarabee, de heilige mestkever. Ook goden, helden, mensen, dieren, familiewapens en dergelijke zijn op zulke stenen afgebeeld. Gemmen werden als zegelsteen gebruikt. Ze werden in een ring gedragen maar later ook als juweel aan een ketting. Toen werden er ook grotere gemmen gesneden. In de Middeleeuwen werden gemmen ook als sieraad geplaatst in kruisen en andere religieuze voorwerpen. Omstreeks 1200 lieten kunstenaars het antieke voorbeeld los en gingen ze gemmen snijden met een eigen stijl. In de Renaissance (plm. 1450-1550) bloeide de belangstelling voor de Oudheid en ook voor de antieke gemmen. Vorsten en kunstenaars gingen ze verzamelen. Vooral in Italië werden toen ook veel nieuwe gesneden, waarbij de antieke als voorbeeld werden gebruikt. Ook in latere eeuwen hebben tallozen gemmen verzameld. Er werden vervalsingen van antieke gemmen gemaakt en kopieën in steen, was, lak of gips. Die belangstelling duurde tot in de negentiende eeuw. Veel kunsthistorici hebben antieke gemmen als kunstvoorwerpen bestudeerd.

Geen aanvullende informatie.

Universiteitsmuseum Utrecht

Utrecht – Kinderen doen proefjes in het Jeugdlab van het Universiteitsmuseum.

Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie academisch erfgoed.
Het museum is ingebed in de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met wetenschappers van hoog niveau.
Het gaat in het Universiteitsmuseum niet zozeer om het overdragen van kennis, maar over het wetenschappelijk proces, de impact van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van begrip over hoe wetenschap werkt.

Universiteitsmuseum Utrecht Lange Nieuwstraat 106 3512 PN Utrecht Telefoon: 030-2538008 E-mail: Info.museum@uu.nl Overige contact- en bezoekinformatie: zie de website.
Naar de website
Universiteitsmuseum Utrecht is een onderdeel van de Universiteit Utrecht