Ga terug naar de vitrine

Gebedenboek Van Hooff

VU Bijzondere Collecties

Collectie: middeleeuwse handschriften

De Universiteitsbibliotheek VU herbergt een twintigtal middeleeuwse handschriften en een bijzondere verzameling handschriftfragmenten. Een absoluut topstuk is het zogeheten ‘gebedenboek van Van Hooff’ uit ca. 1520. De uitbundige decoratie bestaat uit gehistoriseerde initialen, randversieringen, gedecoreerde initialen en initialen in de tekst.

Dit handschrift is integraal opgenomen in de Beeldbank UB VU: http://imagebase.ubvu.vu.nl/index.php.

Het originele handschrift is raadpleegbaar via de afdeling Bijzondere Collecties

Bezoekadres:

Vrije Universiteit

De Boelelaan 1105, zaal 1B-41
1081 HV Amsterdam
T: 020 598 5187

Website: ubvu.vu.nl

Openingstijden:

Ma-vr: 9-17 uur.

Geen aanvullende informatie.

VU Bijzondere Collecties

De bijzondere en historische collecties van de UB bevatten handschriften en gedrukte werken tot 1901 en een aantal modernere bijzondere uitgaven: in totaal circa 70.000 items.
Zwaartepunten zijn onder andere Reformatiedrukken, Engelse drukken, pamfletten en portretten.
Een deel van de collectie is op ware grootte te bekijken in de Beeldbank.

VU Bijzondere Collecties Hoofdgebouw VU, zaal 1C-02a De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam E-mail: vraag.ub@vu.nl
Naar de website
VU Bijzondere Collecties is een onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam