Ga terug naar de vitrine

College hoefkunde

Universiteitsmuseum Utrecht

Collectie: diergeneeskunde

Lange tijd was de opleiding diergeneeskunde het domein van mannen. Een mannelijke hoogleraar gaf college aan louter heren, zoals blijkt uit deze foto uit 1911. Pas in 1925 schreef Jeannette Voet zich in als eerste vrouwelijke student.

Op de foto zien we een college hoefkunde, gegeven door prof. dr. H.M. Kroon (1868-1933). De studenten zijn druk bezig de gedoceerde collegestof in hun schriften over te schrijven. Met collegeplaten, hoefijzers, natte en droge preparaten van hoeven maakte de hoogleraar zijn onderwijs aanschouwelijk.

Tot het begin van de twintigste eeuw stond diergeneeskunde vrijwel gelijk aan paardengeneeskunde. Het paard vervulde namelijk een centrale positie in de samenleving, het werd gebruikt bij transport, in de landbouw en door het leger. Hoefkunde vormde dan ook een belangrijk onderdeel van het diergeneeskundig onderwijsprogramma. Zo werden de studenten onderwezen in de anatomie en fysiologie van de hoef, de wijze van beslag, het beslag voor afwijkende gangen en de zieke hoef. Het in 1917 opgerichte Instituut voor Hoefkunde bood zelfs een practicum hoefbeslag aan, waarbij het gebruikmaakte van hoeven uit het abattoir. Ook het smeden van hoefijzers maakte enige tijd deel uit van het practicum, omdat Kroon het belangrijk vond dat zijn studenten ook eenvoudige zaken onder de knie kregen. Verder moesten ze van grote hoeveelheden rassen, voeder- en weideplanten weten hoe ze eruitzagen.

Behalve voor hoefkunde was professor Kroon verantwoordelijk voor het onderwijs in andere aspecten van de veehouderij, zoals voeding, fokprogramma’s en huisvesting. Dankzij Kroon heeft de diergeneeskunde een belangrijke rol toebedeeld gekregen in de veehouderij.

Geen aanvullende informatie.

Universiteitsmuseum Utrecht

Utrecht – Kinderen doen proefjes in het Jeugdlab van het Universiteitsmuseum.

Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie academisch erfgoed.
Het museum is ingebed in de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met wetenschappers van hoog niveau.
Het gaat in het Universiteitsmuseum niet zozeer om het overdragen van kennis, maar over het wetenschappelijk proces, de impact van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van begrip over hoe wetenschap werkt.

Universiteitsmuseum Utrecht Lange Nieuwstraat 106 3512 PN Utrecht Telefoon: 030-2538008 E-mail: Info.museum@uu.nl Overige contact- en bezoekinformatie: zie de website.
Naar de website
Universiteitsmuseum Utrecht is een onderdeel van de Universiteit Utrecht