Ga terug naar de vitrine

‘Bestrijdt de runderhorzel’

Universiteitsmuseum Utrecht

Collectie: diergeneeskunde

Dit geëmailleerde bord met de tekst ‘Bestrijdt de runderhorzel’ is een van de propagandamiddelen van de commissie ter bestrijding van de runderhorzel. Deze commissie voerde in de jaren vijftig een intensieve campagne om boeren bewust te maken van de schadelijke gevolgen van de runderhorzel voor het vee. Naast deze borden maakten ook voorlichtingsfilms deel uit van de landelijke campagne, die was gebaseerd op Utrechts onderzoek op het gebied van veterinaire parasitologie.

Het voorkomen en bestrijden van besmettelijke ziekten is sinds de opkomst van de intensieve veehouderij uitgegroeid tot een van de kerntaken van de diergeneeskunde. De Utrechtse Faculteit der Diergeneeskunde heeft op dit gebied veel onderzoek verricht. Onder meer dankzij de ontwikkeling van de immunologie en de microbiologie werd het mogelijk preventief te vaccineren. Ziektes als de klassieke varkenspest en mond- en klauwzeer kon men daardoor met succes bestrijden.

De runderhorzel was zeer schadelijk voor runderen. De larf nestelde zich onder de huid, waardoor jonge dieren trager groeiden, en bij volwassen dieren de melkproductie afnam. Bovendien lieten de bulten die in de huid ontstonden, sporen achter die zichtbaar bleven in het leer dat van de huiden gemaakt werd. Zulke huiden waren minder goed te verkopen. Al in de jaren dertig bundelde men in Gelderland de krachten om de runderhorzel te bestrijden, maar pas in de periode 1947-1955 kwam het tot een gecoördineerde landelijke actie. Deze campagne had uiteindelijk succes.

Geen aanvullende informatie.

Universiteitsmuseum Utrecht

Utrecht – Kinderen doen proefjes in het Jeugdlab van het Universiteitsmuseum.

Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie academisch erfgoed.
Het museum is ingebed in de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met wetenschappers van hoog niveau.
Het gaat in het Universiteitsmuseum niet zozeer om het overdragen van kennis, maar over het wetenschappelijk proces, de impact van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van begrip over hoe wetenschap werkt.

Universiteitsmuseum Utrecht Lange Nieuwstraat 106 3512 PN Utrecht Telefoon: 030-2538008 E-mail: Info.museum@uu.nl Overige contact- en bezoekinformatie: zie de website.
Naar de website
Universiteitsmuseum Utrecht is een onderdeel van de Universiteit Utrecht