Ga terug naar de vitrine

Attische Vaas

Universiteitsmuseum Utrecht

Collectie : aardewerk, metaal, glas en scherven

Waterkruik met zwarte figuren op een roodbruine ondergrond. Ze is vervaardigd in Attica, de stad Athene en omgeving. Zulke zwartfigurige‚ vazen werden gemaakt tot plm 500 à 475 voor Christus. Daarna stapten de meeste producenten over op roodfigurig‚ aardewerk.

De vaas toont de voorbereidingen voor een huwelijksplechtigheid. Een negerslaafje reikt bruid en bruidegom een zalfschaal en een offerlint aan. De bruid maakt zich op voor een spiegel. Deze vaas is vrij klein en de tekening is niet bijzonder fraai. Ze zal daarom wel voor eenvoudige klanten bestemd zijn geweest.

De afbeeldingen zijn langgerekt. Bij de figuren zijn oor, haar en baard in een enkele doorlopende lijn aangegeven. De schilder is onbekend. We weten van hem dat hij omstreeks 400 voor Christus veel aardewerk heeft beschilderd dat in Attica (het gebied rondom Athene) werd gebakken. Men noemt hem de ŒTheseus-schilder‚ omdat hij vooral onderwerpen uit de verhalen over Theseus koos. Over de held Theseus vertelden de Grieken onder andere dat hij op Kreta de Minotaurus had gedood, een monster, half mens, half stier.

 

Geen aanvullende informatie.

Universiteitsmuseum Utrecht

Utrecht – Kinderen doen proefjes in het Jeugdlab van het Universiteitsmuseum.

Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie academisch erfgoed.
Het museum is ingebed in de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met wetenschappers van hoog niveau.
Het gaat in het Universiteitsmuseum niet zozeer om het overdragen van kennis, maar over het wetenschappelijk proces, de impact van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van begrip over hoe wetenschap werkt.

Universiteitsmuseum Utrecht Lange Nieuwstraat 106 3512 PN Utrecht Telefoon: 030-2538008 E-mail: Info.museum@uu.nl Overige contact- en bezoekinformatie: zie de website.
Naar de website
Universiteitsmuseum Utrecht is een onderdeel van de Universiteit Utrecht