• Thursday November 11
  • 14.00- 17.00 
  • TU Delft
  • Programma

De Dijksterhuislezing is gratis toegankelijk. Toegang tot het evenement is alleen mogelijk met een coronatoegangsbewijs.

The Dijksterhuis lecture is free. Registration is mandatory and a QR-check will be performed

    Voorafgaand aan het hoofdprogramma is er de mogelijkheid voor een rondleiding langs bijzondere plekken op de campus van de TU Delft. Om 12.30 uur. Prior to the main programme, there is the opportunity for a guided tour on the TU Delft campus. At 12.30 pm.
    We willen u vragen aan te geven op welke manier we de door u opgegeven gegevens mogen gebruiken. Als u niets invult worden uw gegevens alleen gebruikt voor het organiseren van het evenement. Voor meer informatie verwijzen we u naar de privacyverklaring op deze website. Your personal data will only be used for the purpose of organising this event. Please indicate above wether we may use this information for other purposes. For more information, please see the privacy statement on our website (in Dutch)