Wetenschappelijk erfgoed, universitair erfgoed of academisch erfgoed: er zijn verschillende verzamelnamen in omloop. Grofweg worden hiermee de objecten bedoeld die het bijproduct zijn van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties.

Maar ook om de neerslag van ditzelfde onderzoek en onderwijs: van hoogleraararchieven tot collegedictaten en boeken over elk denkbaar onderwerp. En natuurlijk alles wat met de geschiedenis, cultuur en tradities van de universiteiten te maken heeft: van hoogleraarportretten tot relieken van het studentenleven.