Ga terug naar de vitrine

Gipscollectie

Collectie : gipscollectie

Gipsafgietsels die opgesteld zijn in hun kunst-histori-sche samenhang geven een driedimensionaal beeld van de ge-schiedenis van de antieke beeldhouwkunst. Geen museum ter wereld bezit genoeg antieke sculptuur om hetzelfde effect te bereiken. Als modellen bij de oplei-ding van beel-dende kunste-naars worden gipsen tegen-woordig weer van belang geacht.

Contact:  Dhr. drs. R. van Beek, conservator

Geen aanvullende informatie.