Ga terug naar de vitrine

Gipscollectie

Allard Pierson Museum

Collectie : gipscollectie

Gipsafgietsels die opgesteld zijn in hun kunst-histori-sche samenhang geven een driedimensionaal beeld van de ge-schiedenis van de antieke beeldhouwkunst. Geen museum ter wereld bezit genoeg antieke sculptuur om hetzelfde effect te bereiken. Als modellen bij de oplei-ding van beel-dende kunste-naars worden gipsen tegen-woordig weer van belang geacht.

Contact:  Dhr. drs. R. van Beek, conservator

Geen aanvullende informatie.

Allard Pierson Museum

Het Allard Pierson Museum is het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. De antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk komen in het museum opnieuw tot leven. Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 4000 voor Chr. tot 500 na Chr. geven een goed beeld van het dagelijks leven, mythologie en godsdienst in de antieke Oudheid.

Allard Pierson Museum Oude Turfmarkt 127 1012 GC Amsterdam Telefoon:  020-525 2556 E-mail:  allard.pierson.museum@uva.nl
Naar de website
Allard Pierson Museum is een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam